[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ภาพ GM Vladimir Kramnik กำลังหัดเล่นหมากรุกไทย


รายละเอียด

ในเว็บเชสเบสhttp://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=2515 มีการวิเคราะห์การนำหมากรุกจีน
และหมากรุกประเภทต่างๆ มาพัฒนาการเล่นหมากรุกสากล

โดย : Quu Member [ 13/07/2005, 22:44:44 ]

  ตะกร้าช็อปปิ้งพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved