[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สั้น ๆ แต่ ฮาดี


รายละเอียด

หมึก "หมอครับ หวัดติดทางตาได้ด้วยหรือครับ?"

หมอ "หวัดติดไม่ง่ายนะคุณ เชื้อไวรัสต้องเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
จมูกหรือคอของคุณนั่นเอง
และต้องปริมาณมากพอสมควร ไวรัสหวัดถูกผิวหนังไม่ทำให้เป็นหวัดครับ"

หมึก "แต่คนจามใส่ตาผม ผมถึงเป็นหวัดเนี่ย"

หมอ "เป็นไปได้อย่างไร? หวัดนกก็ยังไม่ติดขนาดนั้น!!! หรือหวัดเป็ด?
คุณนี่"

หมึก "ก็ยายจามใส่ตา แล้วตาก็มาจามใส่ผมเนี่ย เต็ม ๆ เลย" ... ฮา


โดย : นายนิทาน Guest [ 10/07/2005, 02:56:14 ]

  พลาสติกลูกฟูก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved