[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


..ตำราหมากรุกจีนAsian Xiangqi Federation ภาคผนวก..


รายละเอียด

ภาคผนวก ตัวอย่างเกมจากการแข่งขัน

เกมที่ 1 (Kunming, 3rd April, 1998)

Sun Yongzheng (Shanghai)Huang Yong (Shenzhen)

1.C2.5

2.H8+7

3.H2+3

4.R9.8

5.R1.2

6.H2+3

7.P7+1

8.P7+1

9.R2+6

10.C8.9

11.R2.3

12.C9-1

13.H8+7

14.A4+5

15.H7+6

16.C9.7

17.R3.4

18.R8+5

19.C8+2

22.E3+5

21.C8.9 (ดังรูป)

ทั้งสองฝ่ายต่างคุ้นเคยกับการเปิดหมากแบบมาตรฐานใน 10 ตาเดินแรก หลังจากนั้นเกมได้กลายเป็นรูปเปิดหมากแบบ "เผ่าลู่กลาง กับ กือที่ข้ามแม่น้ำ กับ เบ้ที่ริมแม่น้ำ สู้กับ เบ้แนวตั้ง กับ เผ่าที่เดินตามแนวนอนเพื่อแลกเปลี่ยนกับกือแดง"

(Central Cannon, Cross-river Chariot and Riverbank Horse vs. Screen Horse, Sideward - play Cannon for exchange of Chariot)

การที่ฝ่ายแดงเล่นเผ่าตามแนวนอนมาโจมตีกือดำนั้นเป็นแบบฉบับที่ผิดหลัก ซึ่งจะมองได้ว่าเป็นการทดสอบต่อผู้เล่นหนุ่มอย่าง Sun Yongzheng ว่าจะรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือไม่

หากฝ่ายแดงเปลี่ยนไปเดิน 21.C5.6 ฝ่ายดำจะเดิน 22.P3+1 23.P3+1 24.R8-1 25.P7+1 26.E5+3 27.C8.7 28.H3+4 29.C6+3 30.P7+1 31.C6+3 32.C7.4 33.C7.3 34.R8.7 35.E7+5 นำไปสู่รูปเกมมาตรฐานซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำลังทัดเทียมกัน

โดย : ม้าคำรณ Member - [ 17/06/2005, 20:28:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เกม 1 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 22 ตอบที่ R1.31.R1.3

จากในรูปนั้น ฝ่ายดำเดินต่อโดยนำกือมาปกป้องเบ้ พิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังสงบอยู่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างกะทันหันของฝ่ายแดง สองวิธีต่อไปนี้จะนำฝ่ายดำไปสู่สภาพที่ไม่พึงปรารถนาครับ

วิธีที่ (1) 1.R1.2 2.H6+5 3.R8.3 4.H5+7 5.R2.3 6.R4+2 ฝ่ายแดงเหนือกว่าเพราะว่าได้เปรียบตัวหมาก

วิธีที่ (2) 1.C2.1 2.C9+3 3.R8.4 (ถ้าฝ่ายดำพลาดไปเดิน 3.R1+2 ฝ่ายแดงจะเดิน 4.H6+7 5.R1.2 6.R4+2 ฝ่ายแดงสามารถโจมตีที่เผ่าดำและเฉียดำไปพร้อมกัน ฝ่ายดำจะมีปัญหาในทันที) 3.C9.8 หลังจากนั้นฝ่ายแดงอาจจะเดิน R4+2 ฝ่ายแดงได้ทำเกมจากการรุกรานของเขา

โดย : ม้าคำรณ Member   [ 26/06/2005, 14:58:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เกม 1 การตอบรับของแดง: หมากตาที่ 28 ตอบที่ H5+7

Sun Yongzheng (Shanghai)Huang Yong (Shenzhen)

1.H5+7

หลังจากเดินเบ้มาไกล ฝ่ายแดงก็ไม่เต็มใจที่จะแลกหมากกับเบ้ดำที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตามเขาไม่มีทางเลือก มิฉะนั้นฝ่ายดำจะกินเผ่าแดงที่มุมโดยเดิน P1+1

โดย : ม้าคำรณ Member   [ 26/06/2005, 15:05:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

เกม 1 การตอบรับของแดง: หมากตาที่ 35 ตอบที่ R8+5

Sun Yongzheng (Shanghai)Huang Yong (Shenzhen)

1.R8+5

2.A5-4

3.C5.9

ฝ่ายแดงเดินเผ่าหลบไปเพื่อให้ได้ปรับรูปหมากของการรบ หากเขาเปลี่ยนไปเดิน 3.R4.3 ฝ่ายดำจะเดิน 4.H8-9(ดี) 5.R3+1 6.R8.7 7.H3-5 8.R4+6 ฝ่ายแดงเดินหมากได้ลำบากเพราะมีเบ้ที่ติดอยู่ในลู่กลาง

โดย : Makamron Member   [ 26/06/2005, 21:53:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เกม 1 การตอบรับของแดง: หมากตาที่ 43 ตอบที่ A4+5

Sun Yongzheng (Shanghai)Huang Yong (Shenzhen)

1.A4+5

2.H8+6

3.H3-4

4.C7.1

5.R8-6

ถ้าฝ่ายแดงเปลี่ยนไปเดิน 5.C9+4 เพื่อบุกกลับ สถานการณ์จะซับซ้อนขึ้นอีก อย่างไรก็ตามฝ่ายดำยังได้เปรียบถึงชนะ เกมน่าจะเป็นไปตามนี้ครับ 6.C9+4 7.H6+4 8.H4+3 9.C1+3(ดี) 10.C9+3 11.FR.5 (ดี) 12.K5.4 (12.H3-5 13.H4+3 14.K5.4 15.R4+7 16.K4+1 17.R4.6 ดำชนะ) 13.H4+3 14.R8-9 15.E5-3 หลังจากนั้น ฝ่ายดำอาจจะเดิน R4+7 หรือ R4.6 เพื่อรุกฆาต ฝ่ายแดงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะยอมแพ้

โดย : Makamron Member   [ 26/06/2005, 21:54:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เกม 1 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 58 ตอบที่ H4+3

Sun Yongzheng (Shanghai)Huang Yong (Shenzhen)

1.H4+3(ดี)

เป็นการโจมตีที่ถึงชนะ ในหมากตาถัดมา ฝ่ายดำรักษาความได้เปรียบนี้เอาไว้ได้ภายหลังจับกินกือแดงได้สำเร็จครับ

โดย : Makamron Member   [ 26/06/2005, 21:55:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

เกมที่ 1 (Kunming, 3rd April, 1998)

Sun Yongzheng (Shanghai)Huang Yong (Shenzhen)

โดย : Makamron Member  -  [ 26/06/2005, 21:56:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

เกมที่ 2 (Guangzhou, 7th January 1991)

Hu Ronghua (Shanghai)Xu Tianhong (Jiangsu)

1.C2.5

2.H8+7

3.H2+3

4.R9.8

5.R1.2

6.H2+3

7.P3+1

8.P3+1

9.H8+9

10.P1+1

11.C8.7

12.H3+2

13.P9+1

14.E3+5

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างก็คุ้นเคยต่อรูปเกมซึ่งเปลี่ยนแปรอย่างรวดเร็ว กลายเป็นรูปหมาก “เผ่าในลู่ที่ 5 และลู่ที่ 7 กับการเดินจุกในลู่ที่ 3 ขึ้นไป สู้กับ เบ้แนวตั้งกับการใช้เบ้เดินออกมาอยู่ในแนวหน้าเพื่อกันกือแดง”

(5th and 7th file Cannon, advancement of 3rd file Pawn vs. Screen Horse, using outward Horse to seal off Red Chariot) หลังจากนั้นวิธการเดินที่นิยมกันของฝ่ายดำคือ 14.P1+1 15.P9+1 16.R1+5 17.R2+4 18.E7+5 19.R9.4 20.A6+5 21.R4+5

สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างยันกันอยู่ในปีกหนึ่งของกระดาน ขณะนี้ คุณ Hu Ronghua เปลี่ยนไปใช้วิธีที่ถนัดคือใช้เฉียตัวขวามือ จุดประสงค์คือเสริมกำลังในแถวของจุกโดยเดิน R1+3 ในตาเดินถัดไป

และใช้นโยบายเชิงกลยุทธ์คือ "สร้างความผูกพันของตัวหมากให้มากกว่าความจำเป็นด้วยความนุ่มนวล และแสวงหาความได้เปรียบโดยการโจมตีก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามพลาดเท่านั้น

15.R2+6

หลังจากกือแดงตัวขวามือข้ามแม่น้ำไปแล้วก็จะสร้างแรงกดดันต่อกองกำลังของฝ่ายดำในปีกซ้าย หากเขาเปลี่ยนไปเดิน 15.R9.6 ฝ่ายดำจะเดิน 16.H2+1 17.R6.8 18.C2.4 19.R8+2 20.P1+1 21.H9-8 22.C8+4 ฝ่ายดำน่าจะพอใจกับสภาพเช่นนี้

16.P1+1

โดยการทำลายกฎเกณฑ์เดิมๆ ฝ่ายดำดันจุกขึ้นไปเพื่อแผ้วถางทางให้แก่กือ โดยหวังว่าจะสามารถชนะศัตรูด้วยการโจมตีที่คาดไม่ถึง อย่างไรก็ตามการเล่นเช่นนี้ออกจะผิดหลักการ วิธีที่ปลอดภัยและน่าจะสร้างเสถียรภาพคือเดิน R1+3

17.R9+1

18.R1+5 (ดังรูป)

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน... Guest   [ 28/06/2005, 09:43:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

เกม 2 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 20 ตอบที่ R9.4

Hu Ronghua (Shanghai)Xu Tianhong (Jiangsu)

1.R1.7

2.H3+4

3.A4+5

หากฝ่ายดำเดิน 3.A6+5 ฝ่ายแดงจะเดิน 4.H4+6 5.C2+1 6.C7.8 (ดี) 7.C2.4 8.H6+4 9.C4.6 10.R4+5 11.R7+4 12.H9+8 13.H2-3 14.H8+7 ฝ่ายแดงได้เปรียบถึงชนะด้วยหมากติดตามคือ H7+9

โดย : Makamron Member   [ 29/06/2005, 20:37:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

เกม 2 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 24 ตอบที่ C8.9

Hu Ronghua (Shanghai)Xu Tianhong (Jiangsu)

1.C8.9

2.R2+3

3.H7-8

4.E3+1

5.R7+1

ฝ่ายแดงเดินเฉียเพื่อขับไล่กือดำ ในเวลาเดียวกันก็หยั่งท่าทีของฝ่ายดำว่าจะโต้ตอบอย่างไร ฝ่ายดำไม่ฉลาดที่จะไปจับกินจุกแดงด้วยกือในเมื่อเบ้แดงกำลังมีบทบาทสำคัญ ฝ่ายดำควรจะเดิน 5.R7.8 แม้ว่าฝ่ายแดงจะยังเหนือกว่าเมื่อเดิน 6.H5-4

โดย : Makamron Member   [ 29/06/2005, 20:39:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

เกม 2 การตอบรับของแดง: หมากตาที่ 35 ตอบที่ H4+5

Hu Ronghua (Shanghai)Xu Tianhong (Jiangsu)

1.H4+5

2.E7+5

3.C5+5

4.K5.4

5.R4.6

6.C2.4

7.R6+2

8.C4-1

ฝ่ายดำต้านทานการโจมตีของฝ่ายแดงอย่างอึดอัดโดยถอยเผ่าลงมา หากเขาเปลี่ยนไปเดิน 8.C6+3 ฝ่ายแดงจะเดิน 9.P7+1 10.R7.3 11.C7.6 12.K4+1 13.A4+5 14.R3+1 15.R6+2 16.H2+4 17.E7+5 18.R3.1 19.H9+7 20.R1.2 21.C5.2 หลังจากนี้ ฝ่ายแดงสามารถโจมตีให้ก้าวร้าวมากขึ้นโดยเดิน C2+1 หรือ C2-3

โดย : Makamron Member   [ 29/06/2005, 20:41:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

เกม 2 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 56 ตอบที่ H2+4

Hu Ronghua (Shanghai)Xu Tianhong (Jiangsu)

1.H2+4

2.H8+7

3.H4+6

4.R2-3

5.K5+1

6.R2+3

7.H8+6

8.C2.5

ท้ายสุด ฝ่ายแดง Xu Tianhong (Jiangsu) เป็นฝ่ายกำชัยชนะในเกมส์นี้

โดย : ม้าคำรณ Member  -  [ 29/06/2005, 20:42:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

เกมที่ 2 (Guangzhou, 7th January 1991)

Hu Ronghua (Shanghai)Xu Tianhong (Jiangsu)

โดย : Makamron Member   [ 29/06/2005, 21:01:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

เกม 3 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 14 ตอบที่ C2+4

Zhao Guorong (Heilongjiang)Lu Qin (Guangdong)

1.C2+4

ฝ่ายดำไม่สนใจที่ฝ่ายแดงขู่จะเดิน P3+1 เขาสร้างสรรค์เกมก่อนโดยส่งเผ่าข้ามแม่น้ำขึ้นไป ด้วยการเล่นที่กระฉับกระเฉงและมีสีสัน ฝ่ายดำทำลายความพยายามของฝ่ายแดงโดยการเดินเพียงครั้งเดียว ในสถานการณ์ดังรูป

ถ้าฝ่ายดำพลาดไปเดิน 1.E3+5 ฝ่ายแดงจะเดิน 2.P3+1 3.R8-1 (ถ้าฝ่ายดำเดิน 3.R8.7 4.E3+1 5.R7+1 6.C8+1 ฝ่ายดำจะเสียกือ) 4.H3+4 ฝ่ายแดงจะได้เปรียบตัวหมาก หรือถ้าฝ่ายดำเดิน 1.R8-1 ฝ่ายแดงจะถือโอกาสโจมตีอย่างรุนแรงโดยเดิน 2.H7+6 และได้ทำเกม

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน... Guest   [ 04/07/2005, 21:39:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

เกม 3 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 18 ตอบที่ E3+5

Zhao Guorong (Heilongjiang)Lu Qin (Guangdong)

1.E3+5

2.R9.6

3.C2.9

โดยการเดินเผ่าดำไปกินจุกแดงที่ขอบกระดาน ทำให้ฝ่ายดำรับการรุกรานในลู่กลางและแผ้วถางทางให้แก่กือตัวขวามือของเขา การเล่นนั้นเรียบง่ายและชัดเจนมาก

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน... Guest   [ 04/07/2005, 21:41:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

เกม 3 การตอบรับของแดง: หมากตาที่ 31 ตอบที่ E7+5

Zhao Guorong (Heilongjiang)Lu Qin (Guangdong)

1.E7+5

ฝ่ายแดงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินเฉีย หากเขาเปลี่ยนไปเดิน 1.R6.7 ฝ่ายดำจะเดิน 2.R2.6 (ดี) ฝ่ายดำมีโอกาสโจมตีหลายแบบเช่น ถ้าฝ่ายแดงเดิน 1.A6+5 (ถ้าฝ่ายแดงเดิน 1.R7+1 2.R6+5(ดี) 3.K5.4 4.R8.7 ฝ่ายแดงจะแพ้อย่างรวดเร็ว)

ฝ่ายดำจะเดิน 2.R6+4 3.C8-3 4.R6.7 5.C8.3 6.R8-2 (เป็นหมากที่ถูกต้องแม่นยำ ถ้าฝ่ายดำเดิน 6.R8-1 7.FC+3(ดี) ฝ่ายแดงจะมีโอกาสบุกกลับ) 7.FC.6 8.R8.7 9.R7+1 10.R7+1 11.E7+5 12.R7-2 หรือ 12.H7+6 ฝ่ายดำเหนือกว่าทุกกรณี)

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 04/07/2005, 21:56:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

เกม 3 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 32 ตอบที่ P3+1

Zhao Guorong (Heilongjiang)Lu Qin (Guangdong)

1.P3+1

โดยการเดินจุกในลู่ที่ 3 ขึ้นไปแลกหมาก จะกระตุ้นตัวหมากอื่นๆบนกระดานให้พร้อมใช้งาน จะมองได้ว่าเป็นการเล่นที่ถูกจังหวะและมีพลัง

หากเขาเปลี่ยนไปเดิน 1.R2.6 เพื่อรีบร้อนโจมตี ฝ่ายแดงจะเดิน 2.C8-3 ซึ่งตั้งรับได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากนั้นฝ่ายดำจะเดินได้สองวิธีคือ

วิธีที่ (1) 3.R6.5 (ไม่ดี) 4.K5.4 5.R8-1 6.K4+1 7.C9-1 8.K4+1 9.R8.7 10.H7-5(ดี) ฝ่ายแดงเปลี่ยนจากความพ่ายแพ้กลับมาชนะ

วิธีที่ (2) 3.R8-4 4.A6+5 5.R8.5 6.C8+1 7.R6.2 8.R3.1 ฝ่ายแดงเป็นอิสระจากรูปเกมที่เคยติดขัด

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน... Guest   [ 04/07/2005, 22:10:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 17

เกม 3 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 42 ตอบที่ P5+1

Zhao Guorong (Heilongjiang)Lu Qin (Guangdong)

1.P5+1

2.R7.4

3.H6-7

4.C8.6

5.H4+2

ฝ่ายดำเดินเบ้ขึ้นไปบีบให้มีการแลกหมาก ซึ่งเป็นการรุกล้ำเข้าไปในแดนของศัตรู เป็นการเล่นที่ง่ายและมีพลัง

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 06/07/2005, 17:01:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

เกม 3 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 54 ตอบที่ H7+8

Zhao Guorong (Heilongjiang)Lu Qin (Guangdong)

1.H7+8

2.R4.1

3.R8+3

4.R1.2

5.P5+1

6.R3.1

7.R2.1

ฝ่ายแดงกำลังคอยโอกาสจะใช้กือมาแลกหมากกับฝ่ายตรงข้ามสองตัว โดยหวังว่าเขาจะเสมอในเกมนี้ด้วยการตั้งรับ นอกจากความพยายามที่สิ้นหวังนี้แล้ว ฝ่ายแดงไม่มีทางเลือกอื่น เมื่อฝ่ายดำเดินกือมาจับกินจุกแดง ความคิดริเริ่มของฝ่ายแดงก็จบลง

โดย :  ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน...  Guest   [ 07/07/2005, 17:19:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 19

เกม 3 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 64 ตอบที่ P7+1

Zhao Guorong (Heilongjiang)Lu Qin (Guangdong)

1.P1+1

การเดินของฝ่ายดำนั้นผ่อนคลายมากไปและไม่ระมัดระวัง เมื่อฝ่ายดำเสียการคุ้มกันก็อาจกลายเป็นเหตุของการทำลายเกมของฝ่ายดำ ที่จุดนี้ฝ่ายดำควรจะเดิน 1.P5+1 และถ้าฝ่ายแดงเดิน 2.E3+5 ฝ่ายดำจะเดิน 3.R2.7

หลังจากนั้นฝ่ายดำสามารถเดินหมากติดต่อกันเป็นลูกโซ่เพื่อรุกฆาตโดยเดิน R8.6 เมื่อฝ่ายแดงยอมเสียกือแลกกับตัวหมากสองตัว ฝ่ายดำก็จะรักษาความได้เปรียบถึงชนะไว้ได้

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน...  Guest   [ 07/07/2005, 17:29:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 20

เกม 3 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 66 ตอบที่ P7+1

Zhao Guorong (Heilongjiang)Lu Qin (Guangdong)

1.P5+1

2.E3+5

ในสถานการณ์ดังรูป ฝ่ายดำเดินกือไปในแนวนอนเพื่อรุกฆาต เนื่องจากฝ่ายดำกระตือรือร้นที่จะเอาชนะ เขาได้มองข้ามการบุกสวนกลับอันแข็งแกร่งของฝ่ายแดง การละเลยของฝ่ายดำนี้จะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ ถ้าฝ่ายดำเปลี่ยนไปเดิน 1.R2.7 ฝ่ายดำจะยังคงได้เปรียบถึงชนะเช่นเคย

โดย :  ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน...  Guest   [ 07/07/2005, 17:38:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 21

เกม 3 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 68 ตอบที่ R2.6

Zhao Guorong (Heilongjiang)Lu Qin (Guangdong)

1.R2.6

2.C6+9

โดยการใช้โอกาสเช่นนี้ ฝ่ายแดงยอมสละเผ่าอย่างชาญฉลาดและชนะเกมนี้แบบสายฟ้าแลบ

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 07/07/2005, 18:02:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 22

เกมที่ 3 (Dalian, 3rd September, 1990)

Zhao Guorong (Heilongjiang)Lu Qin (Guangdong)

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน...  Guest   [ 07/07/2005, 18:24:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 23

เกม 4 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 18 ตอบที่ R4+4

Lin Hongmin (Shanghai)Liu Dianzhong (Hebei)

1.R4+4

ในสถานการณ์ดังรูป ฝ่ายดำตอบสนองอย่างถูกต้องโดยดันกือไปที่ริมแม่น้ำ อาจมองได้ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในกระบวนของวิธีเดินทั้งหมด หากเขาเปลี่ยนไปเดิน 1.C2+4 ฝ่ายแดงจะเดิน 2.R2+6 และได้ทำเกม

หรือถ้าฝ่ายดำเดิน 1.A4+5 ฝ่ายแดงจะเดิน 2.R2+8 3.C2-1 4.R2.3 5.R4+6 6.R8+8(ดี) 7.R2+1 8.A5+6 ฝ่ายดำจะเสียเปรียบตัวหมาก

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน...  Guest   [ 09/07/2005, 19:48:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 24

เกม 4 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 21 ตอบที่ R2.3

Lin Hongmin (Shanghai)Liu Dianzhong (Hebei)

1.R2.3

....ฝ่ายแดงควรจะเดินกืออย่างเชื่อมั่นเพื่อจะไปจับเบ้ดำ หากเขาเล่นอย่างไม่ระมัดระวังโดยดันจุกขึ้นไปกินจุกดำ ฝ่ายดำจะเดิน 2.R4.7 ฝ่ายดำเหนือกว่าครับ

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน...  Guest   [ 11/07/2005, 21:37:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 25

เกม 4 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 26 ตอบที่ H9+8

Lin Hongmin (Shanghai)Liu Dianzhong (Hebei)

1.H9+8

2.H6+4

3.P3+1

4.C2.1

5.P3.4

6.R2+5

....การเล่นของฝ่ายแดงนั้นรอบคอบโดยเดินจุกตามแนวนอนไปจับกินเผ่าดำ ฝ่ายดำไม่มีหนทางอื่นนอกจากยอมรับการแลกหมาก หากเขาเดิน 6.C6.9 ฝ่ายแดงจะเดิน 7.H8-6 8.H4+2 7.C6.8 8.C1.2 9.C8+5 10.R2+2 11.C5.8 12.R2.1 13.R3.8 ฝ่ายแดงได้เปรียบตัวหมาก

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 11/07/2005, 21:52:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 26

h

โดย : yyy Guest   [ 13/07/2005, 13:13:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 27

เกม 4 การตอบรับของดำ: หมากตาที่ 39 ตอบที่ H4-6

Lin Hongmin (Shanghai)Liu Dianzhong (Hebei)

1.H4-6

2.H4+2

3.H6+5

4.H2+4

5.R2.4

6.R3+1

7.R4.6

8.H4+6

9.C1.4

10.C6+6

11.R6.7

12.C6.8

13.K5.4

14.R3-5

...และสุดท้ายในเกมส์นี้ ฝ่ายแดง Liu Dianzhong (Hebei) เป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้

โดย :  ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 17/07/2005, 21:32:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 28

เกมที่ 5 (Shanghai, 17th August, 1997)

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.P7+1

2.C2.3

3.C2.5

4.E3+5

5.H2+3

6.P3+1

....เป็นรูปเปิดหมาก "จุกที่กำลังรุกคีบขึ้นไป สู้กับเผ่า" (Pawn advancing vs. PR Cannon) อันโด่งดัง ฝ่ายดำตอบโต้ได้ดีโดยดันจุกในลู่ที่ 3 ขึ้นไป ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ที่ซับซ้อน ยิ่งกว่านั้น ฝ่ายดำอาจเปลี่ยนไปเดิน 6.R9+1 ซึ่งฝ่ายดำเน้นที่การรับและรุกกลับโดยฉับพลัน ฝ่ายแดงมีทางเลือกสองวิธีเพื่อตอบโต้ฝ่ายดำ

.... การตอบรับของแดงวิธีที่ (1) 7.R1.2 8.R9.2 9.H8+7 10.H2+4 11.C8.9 12.H8+9 13.A4+5 14.R2+3 ฝ่ายแดงได้เปรียบเล็กน้อย

....การตอบรับของแดงวิธีที่ (2) 7.C5+4 8.A4+5 9.E7+5 10.H2+4 11.C5-1 12.R1.2 13.H8+6 14.R9.6 15.P3+1 16.R2+4 17.P5+1 18.R6+5 ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ที่ฝ่ายแดงได้เปรียบจุก ในขณะที่ฝ่ายดำใช้ตัวหมากได้อย่างรวดเร็วกว่า

7.H8+9

8.P3+1

9.R1.2

10.R9+1

11.A6+5

12.R9.4

13.R2+4 (ดังรูป)

....ฝ่ายแดงดันกือไปที่ริมแม่น้ำเพื่อจับจุก เป็นหมากที่เดินเพื่อหาทางใหม่ๆและยังเป็นการทดสอบฝ่ายดำด้วย วิธีเดินปกติของฝ่ายแดงคือ 13.C5+4 14.A4+5 15.C5.1 16.H8+9 17.R2+4 หลังจากนี้ฝ่ายดำอาจจะตอบโต้ด้วย 18.R4+4 หรือ 18.P7+1 หรือ 18.P3+1 ทุกวิธีนั้นล้วนนำไปสู่สถานการณ์อันซับซ้อน

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 19/07/2005, 21:36:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 29

เกม 5 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 15 ตอบที่ C8+2

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.C8+2

2.R4-2

....ฝ่ายแดงใช้กลยุทธ์ที่วางเอาไว้โดยดันเผ่าไปจับกินกือดำ และเป็นการเล่นที่ผิดหลัก ฝ่ายดำลดความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดโดยการถอยกือ ดูเหมือนว่าฝ่ายแดงจะเหนือกว่าแต่ที่จริงแล้ว

....ฝ่ายดำกำลังได้เปรียบเพราะว่าเผ่าแดงเสียตำแหน่งที่ดีไป ฝ่ายดำควรหลีกเลี่ยงการเดิน 2.R4.8 เพราะฝ่ายแดงอาจจะเดิน 3.C8.2 4.H8+7 5.P3+1 ฝ่ายแดงทำได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน...  Guest   [ 19/07/2005, 22:29:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 30

เกม 5 การตอบรับของดำ หมากตาที่ 18 ตอบที่ H2+1

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.H2+1

2.R2.7

3.P1+1

4.C9+3

5.R1+2

6.R9.8

7.H8+7

8.C5.6

....ภายหลังการแลกหมาก ฝ่ายแดงได้เสียการทำเกมซึ่งเมื่อเขาตระหนักในเรื่องนี้ก็จึงเดินเผ่าออกมาในทันทีเพื่อปรับรูปขบวนและเตรียมจะทำให้การรบยืดเยื้อออกไป หากเขาเปลี่ยนไปเดิน 8.P3+1 ฝ่ายดำจะเดิน 9.C8+4 ฝ่ายแดงไม่ได้เปรียบ

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 19/07/2005, 22:49:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 31

เกม 5 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 29 ตอบที่ C6+5

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.C6+5

2.R1.4

3.R8.6

....เป็นการเดินผิดพลาดของฝ่ายแดง ทำให้หาทางเสมอในเกมส์นี้ได้ยากขึ้น วิธีที่ถูกคือ 3.P9+1 หรือ 3.P3+1 เพื่อกินแลกจุกและทำให้ใช้งานเบ้ได้

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 19/07/2005, 23:02:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 32

เกม 5 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 41 ตอบที่ R4+2

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.R4+2

2.H4-2

3.R4.5

4.H2+3

5.R5.1

6.R4.1

7.H9-8

8.R1.4

....เป็นหมากที่สำคัญ เมื่อกือดำอยู่ในลู่ถัดจากลู่กลาง จะสามารถกันการรุกคืบของเบ้แดงได้

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 19/07/2005, 23:15:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 33

เกม 5 การตอบรับของดำ หมากตาที่ 52 ตอบที่ P1+1

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.P1+1

2.H8+6

3.H3+2

4.H6+8

5.R4.3

6.H3+4

7.R3+1

....โดยการดันกือขึ้นไปจับเบ้แดง ฝ่ายดำกำลังป่วนเกมของฝ่ายแดง หากเขาเปลี่ยนไปเดิน 7.R3.5 เพื่อจับจุกแดง ฝ่ายแดงจะเดิน 8.R2.6 9.R5.6 10.H4+6 ฝ่ายแดงจะเล่นได้อย่างผ่อนคลายขึ้น

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 24/07/2005, 21:59:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 34

เกม 5 การตอบรับของดำ หมากตาที่ 70 ตอบที่ H3+1

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.H3+1

....เป็นหมากที่นึกไม่ถึง ฝ่ายแดงไม่ทันได้ระวังเมื่อฝ่ายดำเดินเบ้ไปที่มุมกระดาน หลังจากนั้นแล้วเกมของฝ่ายดำดูมั่นคงยิ่งขึ้น

โดย :  ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 31/07/2005, 22:25:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 35

เกม 5 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 79 ตอบที่ A4+5

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.A4+5

2.C6-1

3.K5.4

4.C5+4

5.H5+3

6.C5.6

7.E3-5

8.R3.2

9.H3+4

....ฝ่ายแดงประเมินสถานการณ์ผิดพลาดที่ดันเบ้ไปยังลู่ติดกับลู่กลาง วิธีที่ถูกสำหรับฝ่ายแดงคือ 9.H3+5 หลังจากนั้นฝ่ายแดงจะหาทางเสมอได้โดยขนจุกข้ามแม่น้ำในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 04/08/2005, 21:52:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 36

เกม 5 การตอบรับของดำ หมากตาที่ 90 ตอบที่ C6.8

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.C6.8

2.E3+1

3.C8.5

4.K4+1

5.C5.6

6.E1+3

7.K5.6

8.K4-1

9.R2-6

....เมื่อฝ่ายดำเดินตี่ออกมาจะทำให้ฝ่ายดำมีโอกาสรุกฆาต ฝ่ายแดงเดิน 8.K4-1 นั้นไม่ฉลาดเพราะทำให้แพ้อย่างรวดเร็ว วิธีที่ถูกของฝ่ายแดงคือ 8.P1+1 ในสถานการณ์ดังในรูปนั้น ฝ่ายดำถอยกืออย่างฉลาดซึ่งทำให้ฝ่ายแดงตอบโต้ได้ยาก

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 05/08/2005, 17:30:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 37

เกม 5 การตอบรับของดำ หมากตาที่ 100 ตอบที่ E5+3

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.E5+3

....ฝ่ายดำเดินเฉียมาขวางทางกือแดงเป็นหมากที่ดีของฝ่ายดำ ฝ่ายแดงจำต้องกินเฉียเพื่อลดการคุกคามที่ฝ่ายดำจะเดิน R2.6 ขณะนี้เบ้ดำเป็นอิสระแล้ว เห็นชัดเจนแล้วฝ่ายใดจะชนะในเกมนี้

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 05/08/2005, 17:32:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 38

เกม 5 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 111 ตอบที่ P1+1

Yan Wenqing (Hebei)Liu Dahua (Hubei)

1.P1+1

2.R2.4

3.A5+6

4.H1-2

....สุดท้ายฝ่ายแดง Liu Dahua (Hubei) ต้องยอมแพ้ในเกมส์นี้ไป

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 05/08/2005, 17:36:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 39

เกมที่ 6 Xiaogan, 4th April, 1988

Tao Hanming (Dalian)Li Laiqun (Hebei)

1.P7+1

2.P7+1

3.C2.3

4.E7+5

5.H2+1

6.C8+4

....วิธีเดินที่นิยมกันคือ 6.H8+7 7.R1.2 8.R9.8 9.R2+4 ถือเป็นรูปเปิดหมากปกติของทั้งสองฝ่าย ในทางทฤษฎีนั้นฝ่ายแดงได้ทำเกม ในเกมนี้ฝ่ายดำดันเผ่าข้ามแม่น้ำโดยประสงค์จะกันกือแดงออกไป การเล่นที่นอกแบบฉบับของฝ่ายดำนั้นทำให้เกมซับซ้อนและชวนให้สับสน

โดย : ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 07/08/2005, 23:56:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 40

เกม 6 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 7 ตอบที่ R1.2(แก้ไข)

Tao Hanming (Dalian)Li Laiqun (Hebei)

1.R1.2

....ในการเผชิญกับการท้าทายของฝ่ายดำ ฝ่ายแดงเชื่อมั่นที่จะยอมเสียจุกในลู่กลางโดยเดินกือไปจับเผ่าและเล่นอย่างไม่ยอมลดราวาศอกให้ แสดงออกถึงความเหนือชั้นกว่า ในสถานการณ์ดังในรูป

....ถ้าฝ่ายแดงเดินแบบประนีประนอมคือ 1.H8+7 ฝ่ายดำจะเดิน 2.H8+7 3.R1.2 4.R9.8 5.E7+5 6.H2+1 7.P1+1 8.C2.3 9.R9.8 (หรือฝ่ายแดงจะเดิน 9.C8+2 10.R1.2 11.H1+2 12.P3+1(ดี) ฝ่ายดำดีกว่า) 10.R1.2 11.C8+4 12.P3+1 13.P7+1 14.C3+5 15.C3.7 และการตอบรับของฝ่ายดำอาจจะเดิน C8.5 เพื่อรุกฆาตและแลกกือจากนั้นจึงเดิน E5+3 เพื่อกินจุกแดง จะทำให้เกมฝ่ายดำนั้นน่าพอใจ

....และ ถ้าฝ่ายแดงเปลี่ยนไปเดิน 1.P3+1 ฝ่ายดำจะเดิน 2.P7+1 3.R1.2 4.P7.8 5.P1+1 6.C2+2 7.H1+2 8.C2.8 ฝ่ายดำจะตอบโต้ได้อย่างง่ายๆ

โดย :  ...ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน... Guest   [ 10/08/2005, 20:06:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 41

เกม 6 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 13 ตอบที่ H6+7

Tao Hanming (Dalian)Li Laiqun (Hebei)

1.H6+7

2.H8+7

3.H7-5

....หลังจากฝ่ายแดงแลกเบ้กับเผ่าดำแล้ว เขามีกลเม็ดที่ชัดเจนอยู่โดยดันกือเข้าไปในดงของจุกดำ

โดย : ....ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน.... Guest   [ 10/08/2005, 20:22:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 42

เกม 6 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 21 ตอบที่ C8.5

Tao Hanming (Dalian)Li Laiqun (Hebei)

1.C8.5

2.E3-5

3.R9.8

4.R1.2

5.R8+5

6.R9+3

....การรุกรานของฝ่ายแดงนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเขาดันกือตัวซ้ายมือไปร่วมรบด้วย ขณะนี้นั้นสายไปเสียแล้วและไม่มีประโยชน์ที่ฝ่ายดำจะแลกกือกับฝ่ายแดง ยิ่งกว่านั้นมันทำให้แนวรับในปีกซ้ายของฝ่ายดำอ่อนแอลง เปิดโอกาสให้ฝ่ายแดงมีหนทางที่จะทลายเกมของฝ่ายดำ ฝ่ายดำควรจะเดิน 6.A6+5 เพื่อเสริมแนวรับ

โดย : ....ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน.... Guest   [ 12/08/2005, 12:20:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 43

เกม 6 การตอบรับของแดง หมากตาที่ 35 ตอบที่ P3+1

Tao Hanming (Dalian)Li Laiqun (Hebei)

1.P3+1

....เป็นเหตุการณ์ย่อยก่อนที่ฝ่ายแดงจะได้ทำเกมและได้รุกฆาต ถ้าเขารีบร้อนไปเดิน 1.A4+5 ฝ่ายดำจะเดิน 2.C2.3 3.P3+1 4.R2+5 อาจจะมีการโจมตีจากด้านข้างเกิดขึ้น

โดย : ....ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน.... Guest   [ 12/08/2005, 12:22:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 44

เกมที่ 6 Xiaogan, 4th April, 1988

Tao Hanming (Dalian)Li Laiqun (Hebei)

โดย : ....ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน.... Guest   [ 12/08/2005, 13:17:19 ]

  ลังพลาสติกขนาดใหญ่
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved