[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


chessbase news : Bangkok chess club open

รายละเอียด

http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=2443

โดย : Robert J. Fischer Guest [ 10/06/2005, 23:23:41 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved