[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เล่น 5/0 ทำไมมีเสมอทั้งที่ไม่ได้กด draw


รายละเอียด

เล่น 5/0 เกมส์ไม่จบแต่เวลาอีกฝ่ายหมด ไม่ได้กดเสมอ
บางครั้งผลออกมามีแพ้ชนะ แต่บางครั้งเสมอ ทำไม ทำไม
ใครรู้ช่วยตอบที เอาบุญ

โดย : สงสัยมาก Guest [ 29/05/2005, 20:49:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ไม่บอกว่าเกมอะไร

โดย : ... Guest   [ 29/05/2005, 20:53:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ปกติจะมีแพ้ชนะ แต่
1. กรณีที่ฝ่ายเป็นต่อเวลาเหลือหมากไม่พอที่จะทำจน เช่น เหลือม้าตัวเดียว หรือ เบี้ยตัวเดียว หรือเบี้ยหลายตัวแต่ผูกกันหมด ซึ่งหากวางหมากทั้งหมดเองก็ไม่สามารถให้เกิดรูปจนได้ หากอีกฝ่ายหมดเวลา ก็จะเสมอ โดยแนวคิดว่าแม้จะมีเวลาอีกเพียงใดก็ไม่สามารถทำจน จึงไม่สมควรจะชนะ การบริหารเวลาได้ดีกว่า (คือเดินเร็วกว่าอีกฝ่าย) จะต้องมีฝีมือหรือความสามารถในการเล่นประกอบด้วย อย่างน้อยที่สุดหากจะชนะเวลา ก็ต้องมีกำลังหมากเหลือพอที่จะรุกขุนอีกฝ่าย
2. กรณีของการเดินล้อเลียนกัน (ซ้ำรูปเดิม 3 ครั้ง ต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม) จะเสมอกันทันที ไม่ว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะเหลือหมากอะไร

โดย : ...  Guest   [ 30/05/2005, 07:31:47 ]

  ถังเคมีพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved