[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ค้างเวลาเล่น 5/0

รายละเอียด

ผมเล่น 5/0 แล้วพอฝั่งตรงข้ามหมดก่อนนี่มันจะค้างประจำเลยครับ
ถ้าผมเล่นหมดเองมันจะปรับแพ้เร็วมาก ทำไมครับ งง

โดย : ratesucker Guest [ 22/05/2005, 00:13:06 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved