[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผลการแข่ง5 th BCC Open


รายละเอียด

รอบ 1
Patcharawee B.(2043) 0-1 GM Ian Rogers(2576)
GM Eugenio Torre 1-0 Masuda Begum
Sant P. ( 2027) 0-1 GM Wu Shaobin
GM Tejas Bakre (2474) 1-0 Terji Hoff(2026)
Khor Yu-Keat Andrew 0.5-0.5 IM Barlo A Nadera
Emanuel Senador (2049) 0.5-0.5 Peter Darby
Mahmuda Haque Chowdhury 0-1 FM C. Daly
IM Rahul Shetty (2348) 1-0 YeeSoon Wei
Pg Mohd Omar AkHafidzon 0-1 Oliver Barbosa
FM Tim Reilly (2301) 1-0 Cathy Rogers
Sawapop Taumsang 1-0 Samuel Estimo
Arnold Essing (2263 ) 1-0 Tanapon R.
Hj Emran Ahmad Bukhari 0-1 Devraz Chatterjee
Wisuwat T. (2243) 1-0 Parinpat A.
Jaraspong U. 0-1 S M Chau (2240)
Taweechai T. (2237) 1-0 Woranat P.
Wuest Andeas 0-1 Kannapol S. (2181)
Surasak C. (2158) 1-0 Thain Chermprayoung
Wong An Hoong 0-1 WIM Beverly Mendoza
WGM Anya Corke 1-0 Mores Prachyabrued
Surapole Y. 0-1 Sollid Stein
Ron Hoffman (2125) 1-0 Raweera Raiyawa
Vasaron P. 0-1 Chong Chor Yuen (2120)
Nik Ahmad Farouqi 0.5-0.5 Chokchai D.
Teerasak Modkaew 0-1 Wen Gehua (2109)
Martin B. (2107) 1-0 Parwat Tokakuna
Toby Brookfield 0-1 PG Mohd Omar Ak Hira
Kai Tuorila (2102) 1-0 Kittatat Surintharaseree
Brian Dew 1-0 Arthur Schueler
FM Johan Iskandar Foudzi 1-0 Raksit Kanan
Li Hanxiang 0-1 Islam Md Haziful Chapal
Chan Tze Wei 1-0 Piyaphan Maneesung
Koji Noguchi 0-1 Dinayet Kazi Rashedul
Thongchai U. (2055) 1-0 Anawat Pitijaroen
Theprasit Thepracha 1-0 Luis E Alonzo Garuti
Wang Haotian BYE
เกม พัชรวีร์ - GM I. Rogers
ดูที่ชื่อ WHOamI เกมล่าสุด

โดย : รายงาน Guest [ 20/05/2005, 21:10:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ขอบคุณ ฝากให้กำลังใจทุกคนด้วย

โดย : Ronaldo Guest   [ 20/05/2005, 22:45:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

รอบ 2
GM I. Rogers (1) 1-0 WGM A. Corke (1)
Sollid Stein (1) 0-1 GM E. Torre (1)
GM Wu Shaobin (1) 1-0 Ron Hoffman
Chong Chor Yuen (1) 0-1 GM T. Bakre (1)
FM C. Daly (1) 0.5-0.5 M. Baumgartner (1)
Wen Gehua (1) 0-1 IM R. Shetty (1)
Oliver Barbosa (1) 1-0 Kai Tuorila (1)
Pg Mohd Omar Ak Hira 0-1 FM Tim Reilly (1)
FM J. Iskandar Foudzi (1) 0-1 Arnold Essing (1)
Devraz Chatterjee (1) 1-0 Chan Tze Wei (1)
Islam Md Haziful Chapal 0.5-0.5 Wisuwat T. (1)
S M Chau (1) 0.5-0.5 Thongchai U. (1)
Dinayet Kazi Rashedul (1) 0-1 Taweechai T. (1)
Kannapon S. (1) 0.5-0.5 Sawapop T. (1)
Wang Haotian (1) 0-1 Surasak C. (1)
WIM Beverly Mendoza (1) 0.5-0.5 Dew Brian (1)
IM Barlo a Nadera (0.5) 1-0 Theprasit T. (1)
Chokchai D. (0.5) 0-1 Emmanuel senador (0.5)
Peter Darby (0.5) 0-1 Nik Ahmad Farouqi (0.5)
Samuel Estimo (0) 1-0 Khor Yu-Keat Andrew (0.5)
Arthur Schueler (0) 1-0 Andreas Wuest (0)
Luis E Alonso Garuti (0) 0.5-0.5 Thian Cherm. (0)
Mores Prachvabrued (0) 0-1 Patcharawee B. (0)
Masuda Begum (0) 0.5-0.5 Wong Hoong An (0)
Raweera Raiyawa (0) 0.5-0.5 Sant P. (0)
Terji Hoff (0) 0-1 Surapole Y. (0)
Parwat T. (0) 0-1 Mahmuda Haque Chowdhury
Wei Yee Soon (0) 1-0 Vasaron Petprasert (0)
Kittatat S. (0) 0-1 AK Hafidzon Bin Pg Md Omar
Cathy Rogers (0) 1-0 Teerasak Modkaew (0)
Tanapon Rutaiwanichkul(0) 1-0 Toby Brookfield
Raksit Kanan (0) 0-1 Ahmad Bohari Bin Hj Emran
Parinpat A. (0) 0-1 Li Hanxiang (0)
Piyaphan Maneesung (0) 1-0 Nol Pluwangkarn
Anawat P. (0) 0-1 Jaraspong Ueariyapanichkul
Woranay Pakornrat (0) 0-1 Koji Noguchi (0)


โดย : รายงาน Guest   [ 21/05/2005, 12:06:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

รอบ 4
GM I. Rogers (3) 1-0 GM Tejas Bakre (3)
GM Wu Shaobin(3) 0.5-0.5 IM Rahul Shetty (3)
Kannapon S. (2.5) 0-1 GM E. Torre (2.5)
IM Barlo A Nadera (2.5) 1-0 Witsuwat T. (2.5)
E. Senador (2.5) 1-0 Nik ahmad Farouqi (2.5)
Oliver Barbosa (2.5) 1-0 Sawapop T. (2.5)
FM Colm Daly (2) 1-0 Kai Tuorila (2)
Wen Gehua (2) 0-1 FM Tim Reilly (2)
Samuel Estimo (2) 0-1 FM J. Iskandar Foudzi (2)
Pg Mohd Omar Ak Hira (2) 0-1 Arnold Essing (2)
Devraz Chatterjee (2) 1-0 Thongchai U. (2)
Taweechai T. (2) 1-0 Patcharawee B. (2)
Dinayet Kazi Rashedul (2) 0-1 Surasak C. (2)
Sollid stein (2) 0.5-0.5 Li Hanxiang (2)
Wei Yee soon (2) 0.5-0.5 Ron Hoffman (2)
Chau S M (1.5) 0-1 Khor Yu-keat Andrew (1.5)
WIM Beverly Mendoza (1.5) 0.5-0.5 Ahmad Bohari
Bin Hj Emran (1.5)
Chong Chor yuen (1.5) 1-0 Chokchai Dujiiawan (1.5)
Wang Haotian (1.5) 0-1 M. Baumgartner (1.5)
Islam Md Haziful Chapal (1.5) 0-1 Brian Dew (1.5)
Masuda Begum (1.5) 1-0 Chan Tze Wei (1.5)
Jaraspong U. (1) 0-1 WGM Anya Corke (1)
Arthur Schueler (1) 0-1 Wong Hoong An (1)
Luis E Alonso Garuti (1) 1-0 Andreas Wuest (1)
Woranat Pakornrat (1) 0.5-0.5 Sant P. (1)
Peter Darby (1) 0-1 Surapole Yutithamnon (1)
Vasaron Petprasert (1)0-1 Mahmuda Haque C. (1)
Piyaphan M. (1) 0-1 Ak Hafidzon Bin Pg Md Omar
Cathy Rogers (1) 1-0 Raksit Kanan (1)
Tanapon Rutaiwanichkul (1) 0-1 Anawat P. (1)
Parinpat Angsuwarangsee (1) 0-1 Theprasit T.(1)
Thain Chermprayoung (0.5) 1-0 Koji Noguchi (1)
Raweera Raiyawa (0.5) 1-0 Nol Pluwangkarn (0.5)
Parwat Tokakuna (0.5) 0-1 Terje Hoff (0)
Mores Prachvabrued (0) 0.5-0.5 Toby Brookfield
Kittatat Surintha. (0) 1-0 Teerasak Modkaew (0)

โดย : รายงาน Guest   [ 21/05/2005, 21:49:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 4ขอให้พลังในการโพส อยู่คู่กับท่าน

โดย : อ้อม Member   [ 25/05/2005, 14:35:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

รอบ 6
GM I. Rogers (4.5) 1-0 IM Barlo A Nadera (4.5)
FM Colm Daly (4) 0-1 GM Eugenio Torre (4)
GM Wu Shaobin (4) 1-0 Oliver Barbosa (4)
Devraz Chatterjee (4) Draw Emmanuel Senador (4)
Kannapon S. (3.5) Draw GM Tejas Bakre(3.5)
Sollid stein (3.5) Draw IM Rahul Shetty (3.5)
Ron Hoffman (3.5) 1-0 Arnold Essing (3.5)
Witsuwat T. (3.5) 1-0 Nikahmad Farouqi (3.5)
Taweechai T. (3.5) 1-0 Martin Baumgartner (3.5)
Dinayet Kazi Rashedul (3) 0-1 FM Tim Reilly (3)
Luis E Alonso Garuti(3) 0-1 Surasak C. (3)
Brian Dew (3) 0-1 WGM Anya Corke (3)
Chong Chor Yuen (3) 1-0 Patcharawee B. (3)
Theprasit Thepracha (3) 0-1 FM Johan Iskandar
Foudzi (3)
IM Beverly Mendoza (2.5) Draw Khor Yu-keat
Andrew (2.5)
Wen Gehua (2.5) 1-0 Mahmuda Haque
Chowdhury (2.5)
Pg Mohd Omar Ak Hira (2.5) 1-0 Swapop T. (2.5)
Wei Yee Soon (2.5) 1-0 Kai Tuorila (2.5)
Islam Md Haziful Chapal (2.5) 1-0 Hoong Wong An
Cathy Rogers (2.5) 0-1 Chan Tze Wei (2.5)
Masuda Begum (2.5) 1-0 Ahmad Bohari Bin Hj
Emran (2.5)
Li Hanxiang (2.5) 0-1 Thongchai Unsomsri (2)
Samuel Estimo (2) 1-0 Woranat Pakornrat (2)
Chau S. M. (2) 0-1 Surapole Yutithamnon (2)
Wang Haotian (2) 0-1 Arthur Schueler (2)
Vasaron Petprasert (2) Draw Sant Pongkiettisak(2)
Terje Hoff (2) Draw Koji Noguchi (2)
Ak Hafidzon Bin Pg Md Omar (2) 1-0 Anawat P.(2)
Perter Darby (1.5) 1-0 Chockchai Dujjawan (1.5)
Parinpat Ang. (1.5) 1-0 Toby Brookfield (1.5)
Thain Chermpra. (1.5) 1-0 Nol Pluwang karn (1.5)
Parwat Tokakuna (1.5) 0-1 Andreas Wuest (1.5)
Raweera Raiyawa (1.5) 1-0 Raksit Kanan (1.5)
Kittatat Surintha. (1) 0-1 Prayoon Ekaworawong(1)
Piyaphan Maneesung (1) 0-1 Tanapon Rutai.(1)
Mores Prachvabrued (0.5) Draw Jaraspong U.(1)
Opas Ruangvoraratsiri (0) 0-1 Bye Teerasak M.(0)โดย : รายงาน Guest   [ 25/05/2005, 19:13:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ทำมายยย....ยังลงผล......ไม่ครบ...ทุกรอบบบ.....

โดย : อ้อม Member   [ 27/05/2005, 15:48:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

ผลการแข่งขันครับ
http://www.bangkokchess.com/downloads2/5thBCC_result_tie-break.xls

โดย : เอามาฝาก Guest   [ 27/05/2005, 20:05:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 8โดย : ทีมงาน Guest   [ 22/06/2005, 08:27:31 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้สวมได้
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved