[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


..ตำราหมากรุกจีนAsian Xiangqi Federation บทที่ 4..

รายละเอียด

บทที่ 4 เผ่าในลู่กลางสู้กับเบ้ที่ถูกขนาบข้าง

เกมที่ 1 ตามรอยพยัคฆ์จนถึงรัง1. C2.5

2. H2+3

3. H2+3

4. C8.6

5. R1.2

6. H8+7

7. P3+1

8. P3+1

9. H8+9

10. E3+5

11. C8.6

นำไปสู่รูปหมากปกติของ "เผ่าในลู่ที่ 5 และลู่ที่ 6 และจุกที่เดินขึ้นไปแล้วในลู่ที่ 3 สู้กับ เบ้ที่ถูกขนาบข้างและจุกในลู่ที่3และเฉียตัวขวามือที่เดินขึ้นไปแล้ว" (5th and 6th file Cannons, advancement of the 3rd file Pawn vs. sandwiched Horse, advancement of the 3rd file Pawn and of right Elephant)

การที่ฝ่ายแดงเดินเผ่าไปที่มุมของวังนั้นเป็นวิธีที่มีเสถียรภาพและปลอดภัย ฝ่ายแดงจะเดิน C8.7 หรือ C5.4 ก็ได้ เพื่อเปิดฉากรุกราน ในวิธีเดินหมากทั้งสองวิธีนั้นต่างก็มีรายละเอียดของตัวเองครับ

12. R9+1

13. R9.8

14. R1.2

15. R8+4

16. R9.4

17. A4+5

18. A4+5

19. R2+8 (ดังรูป)

ฝ่ายแดงดันกือขึ้นไปในลู่ที่ 2 และหมากติดตามคือ R2.3 เพื่อคุกคามเบ้ดำ ถือเป็นวิธีที่ผิดหลักแบบหนึ่งดังแสดงในรูป ฝ่ายดำมีวิธีตอบโต้สามแบบคือ (1) C2-1 (2) C6+2 (3) P3+1 ซึ่งก็อาจจะเป็นไปตามท่อนแยกดังนี้

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน... Guest [ 05/05/2005, 20:43:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เกมที่ 1 การตอบรับของดำแบบที่ 1: หมากตาที่20 ตอบที่ C2-11. C2-1

ฝ่ายดำติดกับ หากว่าฝ่ายแดงมีเผ่าอยู่ในลู่ที่ 5 กับลู่ที่ 7 วิธีของฝ่ายดำจะถิอว่าถูกต้อง

2. R2.3(ดี)

ฝ่ายแดงละเลยวิธีโจมตีที่ฝ่ายดำแสดงออกมา แสดงว่าฝ่ายแดงเชื่อมั่นในวิธีของตนเอง

3. R4+6

ถ้าฝ่ายดำเปลี่ยนไปเดิน 3. R4+4 ฝ่ายแดงจะเดิน 4. R3.5 5.A6+5 6. R8.6 ฝ่ายแดงจะเหนือกว่าหลังจากกินสือดำได้แล้ว

4. R8+4(ดี)

5. R2+1

6. A5+6

7. R2+4

8. E3+1

ฝ่ายแดงดันเฉียขึ้นไปเพื่อปกป้องจุก ขณะนี้เบ้ดำตัวซ้ายมือไม่มีทางหนีและต้องถูกจับกินแน่ๆ

เกมที่ 1 การตอบรับของดำแบบที่ 2: หมากตาที่20 ตอบที่ C6+21. C6+2

ดูเหมือนกับว่าฝ่ายดำสามารถเล่นได้ทั้งรับและรุก แต่ว่ายังถือว่าเป็นหมากที่ดีไม่ได้หรอกครับเพราะมันทำให้รูปหมากอ่อนแอลง

2. R8.4(ดี)

การเดินหมากนี้ง่ายและมีพลัง ทำให้เผ่าดำมีปัญหา

3. C6.5

ถ้าฝ่ายดำเปลี่ยนไปเดิน 3. R4+3 ฝ่ายแดงจะเดิน 4. P9+1 และตามด้วย H9+8 ฝ่ายดำจะต้องรับมือการโจมตีของศัตรู

4. R2-1

5. C5+3

6. E3+5

7. H3+2

ถ้าฝ่ายดำเปลี่ยนไปเดิน 7. C2+6 เพื่อโจมตีกลับ ฝ่ายแดงจะเดิน 8. R2.3 9.R2+7 10. R4+4 ฝ่ายแดงจะเหนือกว่าเมื่อโจมตีก่อน

8. H3+2

9. P5+1

10. R2-1

เห็นชัดเจนว่าฝ่ายแดงได้ทำเกมเมื่อรูปเกมของฝ่ายดำเสียไป

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 05/05/2005, 20:45:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เกมที่ 1 การตอบรับของดำแบบที่ 3.1: หมากตาที่2 ตอบที่ P7+11. P7+1

2. R4+4

3. R2.3

ฝ่ายแดงหันมาจับเบ้ดำ แต่ว่าการกระทำที่ "ดึงดัน" จะนำฝ่ายแดงไปสู่การเสี่ยง เพราะว่าเกมนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเกมขึ้นแล้วครับ ฝ่ายแดงควรจะเปลี่ยนไปเดินอย่างมีเสถียรภาพและปลอดภัยคือ 3. P9+1

4. C6+2 (ดังรูป)

ในสถานการณ์ดังรูป เมื่อเผ่าดำมาอยู่ที่ริมแม่น้ำ ฝ่ายดำมีวิธีเดินหลายหลายในการบุกกลับเช่น C6.2 อาจมองได้ว่าเป็นการโยกย้ายขุมกำลัง เพื่อที่จะตอบโต้หมากในเกมนี้ ฝ่ายแดงมีทางเลือกสองวิธีคือ 5. R3-1 และ . R8+2 ซึ่งจะเป็นไปตามท่อนแยกดังนี้ครับ

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 05/05/2005, 21:21:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

เกมที่ 1 การตอบรับของแดงแบบที่ 3.2: หมากตาที่2 ตอบที่ R8.71. R8.7

ดูราวกับว่าฝ่ายแดงจะได้เปรียบบ้างหลังจากจับกินจุกดำ แต่ว่าฝ่ายดำยังมีเวลาพอที่จะปรับขบวนหมากโดยการโจมตีกือของฝ่ายแดง

2. C2-1

3. R7.8 (ดังรูป)

ในสถานการณ์ดังรูป ฝ่ายดำอยู่ในจังหวะได้เปรียบหลังจากยอมเสียจุก ในหมากต่อๆมา ฝ่ายดำเดินหมากที่มีพลังได้ถึงสองวิธีคือ P7+1 หรือ C2.1 ซึ่งก็จะเป็นไปตามท่อนแยกดังนี้ครับ

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 05/05/2005, 23:55:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เกมที่ 2 การถือโอกาสบุกสวนกลับ1. C2.5

2. H2+3

3. H2+3

4. C8.6

5. P3+1

6. P3+1

แต่ละฝ่ายต่างก็ดันจุกขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแรง ฝ่ายดำจะเดิน 6.H8+7 ก็ได้ ถ้าฝ่ายแดงเดิน 7.P7+1 ฝ่ายดำจะเดิน 8.R9+8 เนื่องจากกือตัวซ้ายของฝ่ายดำเดินออกมาก่อนของฝ่ายแดง ก็เลยมองได้ว่าชดเชยต่อการที่เบ้ฝ่ายดำทั้งสองตัวติดขัด

7. H8+9

8. E7+5

ฝ่ายดำเดินเฉียไปเสริมแนวรับ เมื่อฝ่ายแดงเดินเผ่าไปตามแนวนอน กือดำตัวขวาก็จะเดินออกมาได้เร็วขึ้น ถ้าฝ่ายดำเดิน 8.H8+7 ฝ่ายแดงจะเดิน 9.C8.7 10.E3+5 11.R9.8 12.R1.2 13.R8+4 14.R9.8 15.R1.2(ดี) 16.R8+9 17.H3-2 ฝ่ายแดงยังได้ทำเกมต่อไป

9. C8.7

10. R1.2

11. R9.8

12. C2+4

13. R1+1

14. H8+7

15. R1.7

ฝ่ายแดงเดินกือโดยนำมาวางไว้ข้างใต้เผ่าแดง เพื่อเพิ่มความกดดันต่อลู่ที่ 3 ของฝ่ายแดง

16. R9.8

17. P7+1 (ดังรูป)

ในสถานการณ์ดังรูป เมื่อฝ่ายแดงดันจุกขึ้นไปเพื่อเปิดฉากโจมตี ฝ่ายดำสามารถตอบโต้ได้สองวิธีคือ (1) C2.3 และ (2) R8.4 ซึ่งก็จะเป็นไปได้ดังท่อนแยกต่อไปนี้ครับ

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 10/05/2005, 23:33:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เกมที่ 3 กำลังที่ทัดเทียมกัน1. C2.5

2. H2+3

3. P7+1

4. C8.6

5. H8+7 (ดังรูป)

ในการเผชิญกับรูปหมากของฝ่ายดำที่เบ้ถูกประกบสองข้าง หลังจากที่ฝ่ายแดงดันจุกในลู่ที่ 7 ขึ้นไปแล้ว ฝ่ายแดงเดินเบ้ขึ้นไปเพื่อยึดจุดยุทธศาสตร์ที่ริมแม่น้ำและคุกคามลู่กลางของฝ่ายดำ การเล่นแบบรุกรานนี้เป็นที่นิยมมากในช่วงกลางทศวรรษ 1980 และได้กลายเป็นวิธโจมตีหลักวิธีหนึ่งของรูปที่ฝ่ายแดงมีเผ่าในลู่กลาง

ในสถานการณ์ดังรูป ฝ่ายแดงเกรงกลัวต่อการโจมตีของเผ่าดำหรือเปล่าเมื่อเขาดันเบ้ตัวซ้ายขึ้นไป? เพื่อโต้ตอบหมากนี้ ฝ่ายดำมีอยู่สามวิธีคือ (1) C6+5 (2) P7+1 (3) H8+7 ซึ่งก็จะเป็นไปได้ตามท่อนแยกดังนี้ครับ

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 14/05/2005, 21:30:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

เกมที่ 3 การตอบรับของดำแบบที่ 2: หมากตาที่6 ตอบที่ P7+11. P7+1

เป็นหมากที่อ่อนแออย่างไม่อาจแก้ไขได้ เพราะว่าฝ่ายดำมองข้ามเรื่องความเร็วของการทำเกมในขณะที่มุ่งไปที่การนำเบ้มาใช้งานมากเกินไป

2. H7+6

ฝ่ายแดงบุกอย่างรุนแรงและถูกจังหวะ บังคับให้ฝ่ายดำเดินหมากเสริมแนวรับ ฝ่ายแดงได้โอกาสอันมีค่า

3. E3+5

4. H2+3

5. H8+7

6. R1.2

ฝ่ายแดงเดินกือ ออกมาได้ก่อนฝ่ายดำและได้โอกาสทำเกมมากขึ้นอีก

7. A4+5

8. C8.6

9. C2+3

เป็นชั้นเชิงในการเดินของฝ่ายดำที่จะดันกือออกมาในลู่ติดกับลู่กลาง ถ้าฝ่ายดำเปลี่ยนไปเดิน 9.R1.2 ฝ่ายแดงจะเดิน 10.R9.8 ตัวหมากของฝ่ายดำจะติดขัด

10. H6+5

เป็นวิธีที่ง่ายและชัดเจน ถ้าเขาเปลี่ยนไปเดิน 10.H6+7 ฝ่ายดำจะเดิน 11.R1.4 12.A4+5 13.C2+1 ฝ่ายดำยังสามารถรับมือกับสถานการณ์

11. H3+5

12. C5+4

13. R1.4

14. R9.8

15. C2-3

เป็นหมากอันยอดเยี่ยมที่ฝ่ายแดงดันกือไปจับเผ่าดำ ถ้าฝ่ายดำเปลี่ยนไปเดิน 15.R4+7 (ถ้าฝ่ายดำเดิน 15.C6+3 ฝ่ายแดงจะเดิน 16.C6.5 ฝ่ายแดงได้ทำเกม) ฝ่ายแดงจะเดิน 16.R8+4 17.K5.4 18. A6+5 19.R4.7 20.R8+5 21.K4+1 22.R2+6 23.R9.8 24.R2.3 จากนั้นฝ่ายแดงจะถอยเผ่าเพื่อเปิดทางให้กือทำงานและเตรียมจะรุกฆาต

16. A6+5

ขณะนี้ฝ่ายดำได้เปรียบจุกหลายตัวและจะเปิดฉากโจมตีด้วยเผ่าในลู่กลาง เขามีอนาคตที่เรืองรองในเกมนี้ครับ

โดย :  ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 15/05/2005, 17:43:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

....ขอขอบพระคุณ....

....ท่าน Machao ท่าน Santi ท่าน kakoon จาก Siamboard ส่งเสริมข้อมูลดีๆ

....ท่านเซลด้า และทีมงาน Thaibg ทุกท่าน ที่สร้างเว๊ปดีๆให้

....ท่านprother ช่วยชี้แนะและสั่งสอน

....ท่านลิ้มกอกอ และ ลิ้มตั่วซ้อ ที่คอยสนับสนุน

....และ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมชมด้วยครับ

โดย :  ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 21/08/2005, 12:37:11 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved