[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


\\\->->รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมหมากรุกจีน<-<-///


รายละเอียด

นามคณะกรรมการบริหารชมรมหมากรุกจีน

ประธานชมรมหมากรุกจีนออนไลน์ ท่านตลาดพลู

เลขาธิการชมรมหมากรุกจีนออนไลน์ ท่านLighters

เหรัญญิก ท่านพ่อมดสีฟ้า

รายนามคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

ท่าน Bat_opas ท่าน Wut555

ท่าน podder ท่านก๊อตจิล่า

ท่านพ่อมดสุรา ท่านแพนด้าป๊อป

รายนามคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค

ท่าน Prother ท่าน Trama ท่านKU41

รายนามคณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ท่าน Mavin ท่าน Zamzan ท่าน Vax99 ท่าน New_noi ท่าน ชูชก2002

***หมายเหตุ ทุกตำแหน่งมีวาระการบริหารงาน 1ปี***

……..ท่านตลาดพลู……..

โดย : ม้าคำรณ Member - [ 28/04/2005, 16:00:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ขอบคุณ PR

โดย : taladplu Member   [ 01/05/2005, 13:50:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

^v^v^v^v^รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมหมากรุกจีน^v^v^v^v^

ประธานชมรมหมากรุกจีนออนไลน์ ท่านตลาดพลู

เลขาธิการชมรมหมากรุกจีนออนไลน์ ท่านLighters

เหรัญญิกชมรมหมากรุกจีนออนไลน์ ท่านพ่อมดสีฟ้า

@@รายนามคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม@@

ท่าน Bat_opas ท่าน Wut555 ท่าน podder

ท่านก๊อตจิล่า ท่านพ่อมดสุรา ท่านแพนด้าป๊อป

***รายนามคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค***

ท่าน Prother ท่าน Trama ท่านKU41

฿฿฿฿รายนามคณะกรรมการฝ่ายการเงิน฿฿฿฿

ท่าน Mavin ท่าน Zamzan ท่าน Vax99

ท่าน New_noi ท่าน ชูชก2002

และที่ลืมมิได้ก็คือ สมาชิกชมรมฯทุกๆท่านด้วยน่ะครับ ^_^

***หมายเหตุ ทุกตำแหน่งบริหารงานมีวาระการ 1 ปี***

……..ท่านตลาดพลู……..

โดย : Makamron Member   [ 02/05/2005, 00:57:51 ]

  ลังคว่ำแก้วพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved