[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


..ตำราหมากรุกจีนของ Asian Xiangqi Federation #3..

รายละเอียด

บทที่ 3 เผ่าลู่กลางสู้กับเผ่าสองตัวที่ต่างทิศทางกัน

เกมที่ 1 ความผิดพลาดในการโจมตีเบ้1. C2.5

2. H8+7

3. H2+3

4. R9.8

5. R1.2

6. C8+4

7. P3+1

8. C2.5

9. P7+1

10. H2+3

11. C8.7 (ดังรูป)

รูปข้างบนของทั้งสองฝ่ายได้ประกอบกันเป็นรูปแบบ "เผ่าลู่กลาง สู้กับ เผ่าสองตัวในทิศทางตรงข้ามกัน" (Central Cannon vs. Make-up Opposite Direction Cannon)

ในสถานการณ์ดังรูป การที่ฝ่ายแดงเดินเผ่าตามแนวนอนไปโจมตีเบ้ของฝ่ายตรงข้ามนั้นผิดหลัก เพื่อรับมือกับการคุกคามของฝ่ายแดงที่จะเดิน P7+1 ฝ่ายดำเลือกเดินได้สองวิธีคือ (1) E3+1 และ (2) R1.2 ซึ่งก็จะเป็นไปตามท่อนแยกต่อไปนี้

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน... - [ 23/04/2005, 22:30:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เกมที่ 1 การตอบรับของดำแบบที่ 1: หมากตาที่12 ตอบที่ E3+11. E3+1

นี่เป็นวิธีตั้งรับอย่างแท้จริง เห็นชัดว่าฝ่ายดำถูกจูงจมูกให้เดินมาแบบนี้

2. C7+4 (ดี)

นี่คือวิธีในทางปฏิบัติและก็เป็นหนทางเดียวของฝ่ายแดงที่จะได้เปรียบ

3. R1.2

4. H8+7

5. R2+4

6. R9.8

7. R2.8

8. C7.3

เมื่อเดินหมากไปแล้วหลายตาเดิน ฝ่ายแดงก็จะรักษาความได้เปรียบได้อย่างง่ายดาย

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 23/04/2005, 22:31:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เกมที่ 1 การตอบรับของดำแบบที่ 2: หมากตาที่12 ตอบที่ R1.2

(แก้ไข)


1.R1.2 (ดังรูป)

ฝ่ายดำไม่รอช้า เดินกือออกมาเพื่อเตรียมบุกสวนกลับ

ในสถานการณ์ดังในรูป ฝ่ายแดงมีหนทางเลือกอยู่สองแบบคือ P7+1 และ H8+9 ซึ่งก็จะกลายเป็นท่อนแยกดังนี้

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 23/04/2005, 22:35:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ทำไม ผมมองไม่เห็นรูปล่ะครับ มันเป็นกางกะบาก อ่ะครับ

โดย : 1234 Guest   [ 26/04/2005, 02:32:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เกมที่ 2 การตอบรับของแดงแบบที่ 1: หมากตาที่17 ตอบที่ P7+11. P7+1

ดูเหมือนกับจะเป็นการเดินอย่างแข็งแกร่ง แต่จริงๆแล้วเป็นการเดินหมากแบบคิดสั้นๆ เพราะฝ่ายแดงเปิดโอกาสให้ฝ่ายดำทำตามแผนการที่จะเอาชนะ ถ้าฝ่ายแดงเปลี่ยนไปเดิน 1. R2+9 ฝ่ายดำก็ยังมีวิธีเดินหมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้โดย 2. C7+3 3. A4+5 4.H7-8 5. P7+1 6.R2-1 7. P7+1 8.R2.4 9. P7+1 10.H8+7 หรือ C7.9 นำไปสู่รูปหมากที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็บุกและต่างฝ่ายต่างก็ต้องระมัดระวัง

2. R8+9

3. H3-2

เห็นได้ชัดเจนว่าฝ่ายแดงจะเดิน 3. H6-8 ไม่ได้ เพราะฝ่ายดำจะเดิน 4. C7+3 5. A4+5 6.C7.4(ดี) 7. H3-2 8.C4.2 ฝ่ายแดงต้องเจ็บตัวบ้างเพราะเสียตัวหมาก

4. R2-1

5. H6+4

6. P3+1(ดี)

เมื่อฝ่ายแดงมีความสุขอยู่กับการ "จับกิน" ฝ่ายดำได้ทำเกมโดยยอมเสียหมากหลังจากจับกินจุกแดง ถือได้ว่าฝ่ายดำได้รับการชดเชยเพียงพอแล้ว

7. H4-3

8. C5+4

9. A4+5

10. H3+4(ดี)

เป็นหมากสำคัญสำหรับควบคุมสถานการณ์ หมากที่ล่อใจให้เดินคือ 10. R2.7 11. H2+3 12.C5-2 (ถ้าฝ่ายดำเดิน 12. R7+1 ฝ่ายแดงจะเดิน 13. H3+5 14.R7.5 15. C8.7 ฝ่ายแดงได้ทำเกม) 13. FH-1 14.R7.2 15. H3+5 ฝ่ายแดงดีกว่าเพราะได้เปรียบตัวหมาก

11. H2+3

13. C5-2

หลังจากยอมเสียตัวหมากแล้ว ฝ่ายดำรักษาการทำเกมและมีความหวังที่จะชนะได้

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 28/04/2005, 22:13:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เกมที่ 3 การติดกับดักของตัวเอง1. C2.5

2. H8+7

3. H2+3

4. R9.8

5. R1.2

6. C8+4

7. P3+1

8. C2.5

9. P7+1

10. H2+3

11. H8+7

12. R1.2

13. R9.8

14. R2+4

15. C8.9

16. R2.8

17. R8+6

18. P7+1 (ดังรูป)

ในรูปนั้นแสดงถึงเกมที่จะกลายเป็นรูปเปิดหมาก "เผ่าลู่กลาง สู้กับ เผ่าสองตัวคนละทิศทาง" (Central Cannon vs. Make-up Opposite Direction Cannon) การที่ฝ่ายดำดันจุกขึ่นไปนั้นเป็นหมากที่เหนียวแน่นและเชื้อเชิญให้เกิดการแลกหมาก อย่างไรก็ตาม จะมองว่าเป็นการเดินที่ผิดหลักก็ได้ ฝ่ายแดงมีวิธีตอบโต้สองวิธีคือ (1) P3+1 (2) R8.7 ซึ่งเมื่อเดินต่อไปก็จะเป็นไปตามท่อนแยกดังนี้ครับ

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 01/05/2005, 10:59:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

CENTER>

เกม 3 การตอบรับของดำแบบที่ 2.1 : หมากตาที่ 6 ตอบที่ P7+1


1. P7+1

2. R2.3

3. R8+2

4. R7+2

เห็นชัดว่าฝ่ายแดงเหนืแกว่าเมื่อโจมตีก่อน

เกม 3 การตอบรับของดำแบบที่ 2.2 : หมากตาที่ 6 ตอบที่ C8.51. C8.5

2. H3+5

เห็นได้ว่าฝ่ายแดงไม่สามารถเดิน 2. H7+5 มิฉะนั้นฝ่ายดำจะเดิน 3. FR8+3 4. C5.2 5.P7+1 ฝ่ายดำกลับมาเป็นฝ่ายทำเกม

3. FR+3

4. R7+2

5. FR-3

6. P7+1

ฝ่ายแดงดันจุกขึ้นไปเสริมกำลังโจมตีของเบ้แดง ขณะนี้ฝ่ายดำจะต้านทานที่หนักหนาขึ้นของฝ่ายแดงได้ลำบาก

เกม 3 การตอบรับของดำแบบที่ 2.3 : หมากตาที่ 6 ตอบที่ R8.71. R8.7

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของฝ่ายดำที่จะยอมเสียตัวหมากเพื่อยันการคุกคามจากฝ่ายแดงไว้ให้ได้

2. C5-1

ฝ่ายแดงเลือกวิธีเดินอย่างชาญฉลาดเพื่อจะยังคงได้ทำเกมต่อไป

3. P7+1

4. R2.3

5. R7+3

6. C9.3

7. C8+3

8. R7-2

โดยการถอยกือมาที่ริมแม่น้ำ ฝ่ายแดงสามารถเล่นเกมรับได้ดีเท่าๆกับการเล่นเกมรุก ฝ่ายดำจะเริ่มเปิดฉากโจมตีได้ยาก ขณะนี้ฝ่ายแดงรักษาสภาพได้เปรียบเอาไว้ได้ หากฝ่ายแดงเปลี่ยนไปเดิน 8. R7+2 ฝ่ายดำจะเดิน 9. R8+7(ดี) 10. C3+7 11.A6+5 ฝ่ายแดงจะควบคุมสถานการณ์ได้ยาก

สรุป : เนื่องจากฝ่ายแดงเล่นอย่างไม่ฉลาดในวิธีที่ (1) เมื่อตอบโต้การเดินที่ผิดหลักของฝ่ายดำ ผลคือฝ่ายดำได้โอกาสโจมตี ขณะที่ในวิธีที่ (2) ฝ่ายแดงเล่นได้ดีโดยโจมตีก่อนและยอมเสียตัวหมากได้อย่างถูกจังหวะ รับประกันได้เลยว่าฝ่ายแดงจะได้ทำเกมต่อไปครับ การเล่นของฝ่ายดำที่แลกเปลี่ยนจุกในตาเดินที่ 18 นั้นผิดหลักการตามธรรมชาติ แม้ว่ามันจะทำให้การต่อสู้ซับซ้อนขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแผนการที่ประสบผลสำเร็จหากว่าเราพิจารณาถึงเกมโดยรวม เมื่อใดที่ฝ่ายตรงข้ามมองแผนการออก ฝ่ายดำจะต้องตกเป็นฝ่ายรับ ดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับฝ่ายดำคือการเดิน 18. C5.6 เพื่อขยายแนวรบ หากเป็นเช่นนั้นทั้งสองฝ่ายจะมีกำลังที่เท่าเทียมกัน

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 01/05/2005, 12:15:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

(แก้ไข)เกม 3 การตอบรับของดำแบบที่ 2.1 : หมากตาที่ 6 ตอบที่ P7+11. P7+1

2. R2.3

3. R8+2

4. R7+2

เห็นชัดว่าฝ่ายแดงเหนืแกว่าเมื่อโจมตีก่อน

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 01/05/2005, 12:19:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

จบที่ สามแล้ว น่ะ
ติดตามบทที่ 4 ได้เร็วๆๆนี้ ฮับ

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 05/05/2005, 20:13:37 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved