[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ทัศนเกมจากการแข่งขันหมากรุกไทยแชมป์ชิงแชปม์ออนไลน์ # 1


รายละเอียด

ทัศนเกมจากการแข่งขันหมากรุกไทยแชมป์ชิงแชปม์ออนไลน์ # 1
วันที่ 7 เมษายน 2548
เฉพาะคู่ 3 เซียน โดย keo ( E-mail : opas@thaibg.com )
-----------------------------------------------------------------------------

เกมการแข่งขันระหว่างหนูเพชร กับสิงห์ร้าย

เกมที่ 1 สิงห์ร้าย - หนูเพชร
สิงห์ร้าย เปิดด้วยม้าเทียมโคนนายผล ส่วนหนูเพชรขึ้นหมากด้วยเม็ดซ้าย เนื่องจากเป็นเกมแรกของทั้งคู่ดังนั้นจึงเดินด้วยความระมัดระวัง หลังจากแลกเรือออกหมดแล้วรูปหมากเท่ากันดังนั้นจึงยอมเสมอหลังจากเดินไปเพียง 27 ตา

จุดแพ้ชนะ : ไม่มี
จุดพลิกผัน : ไม่มี


เกมที่ 2 หนูเพชร - สิงห์ร้าย
หนูเพชรเปิดด้วยเม็ดซ้าย ส่วนสิงห์ร้ายเปิดด้วยม้าเทียมโคนนายผล ในตาที่ 20 สิงห์ร้ายเดินเบี้ย ช5 ทำให้ได้โพรงที่ ฉ3 หนูเพชรเห็นดังนั้นจึงเดินเบี้ย ญ4 เพื่อจะลดความเสียเปรียบ เมื่อสิงห์ร้ายเดินม้ามาที่ ช 6 หนูเพชรจึงเดินเบี้ยสูงที่ ญ5 สิงห์ร้ายเดินม้าลงบ่อที่ ฉ3 บังคับให้หนูเพชรใช้โคนแลกม้าและสิงห์ร้ายจะได้เบี้ยสูงถาวร สิงห์ร้ายพยายามเดินโคน ข5 ลงบ่อที่ ค4 หรือ ก 4 แต่ไม่เป็นผล เพราะหนูเพชรนำเรือมาตั้งรับที่ ก1และเดินเบี้ยที่ ก4 ทำให้โคนสิงห์ร้ายต้องถอยกลับไป รูปหมากจึงกลายเป็นหนูเพชรได้โคนแลกม้าแต่ถูกฝังเบี้ยสูงที่ ฉ4 หลังจากแลกเรือกันหมดทั้งสองฝ่าย ในตาที่ 47 หนูเพชรมีจังหวะใช้ม้าไปตัดสองเบี้ยแล้วได้เบี้ยหงาย ทำให้ปลายกระดานหนูเพชรมี 1 ม้า 1 โคน 2 เม็ด 2 เบี้ยคว่ำ ส่วนสิงห็ร้ายมี 1 ม้า 2โคน 2 เบี้ยคว่ำ ปลายกระดานสิงห์ร้ายตัดหมากโคนออกหมด และหนูเพชรยอมเสมอก่อนที่สิงห์ร้ายจะเดินม้ารุกต่อม้า ทำให้หนูเพชรหมดตัวทำ เพราะเหลือแค่เม็ดกับเบี้ยหงาย

จุดแพ้ชนะ : การได้บ่อของสิงห์ร้ายในตาที่ 20
จุดพลิกผัน : การพลิกกลับมาได้เปรียบของหนูเพชรในการใช้ ม้าแลก 2 เบี้ยแล้วได้ 2 เบี้ยเทียมสู้โคน

------------------

เกมการแข่งขันระหว่างสิงห์ร้ายกับนคร

เกมที่ 1 สิงห์ร้าย - นคร
สิงห็ร้ายเปิดเกมส์ด้วยม้าโยงขวา เป็นรูปหมากที่เซียนป่องปรามาจารย์หมากรุกได้พัฒนาขึ้นมาจนได้แชมป์ขุนทองคำหลายสมัย และมีเซียนหลายๆ ท่านก็ได้เล่นรูปนี้ เช่น หนูทอง บุญสืบ ส่วน นครเปิดด้วยม้าเทียมมาตรฐาน ปูเบี้ยทางฝั่งซ้ายของตัวเองเพื่อชิงความได้เปรียบฝั่งซ้าย พร้อมทั้งได้สูงทางฝั่งซ้ายของตัวเอง สิงห์ร้ายนำม้าตัวที่ถูกไล่ไปโจมตีทางริมกระดาน นครพยายามที่จะสร้างแท่นที่ ฉ5 แต่สิงห์ร้ายรู้ทันนำโคนไปรับได้ทัน กลางกระดานสิงห์ร้ายแปรขบวนจนในตาที่ 25 สามารถนำเม็ดไปฝังที่ จ5 ซึ่งนครรีบปูเบี้ยที่อยู่หน้าขุนของสิงห์ร้ายเพื่อโจมตีขุนของสุรศักดิ์ รูปหมากำลังพันตูกันอยู่ เวลาของสิงห์ร้ายก็หมดลง ทำให้นครชนะเวลาไป

จุดแพ้ชนะ : ความไม่ชำนาญในการเล่นบนอินเตอร์เน็ตของสิงห์ร้าย ทำให้มีปัญหาในการบริหารเวลาที่ต่างจากการแข่งกระดานจริง


เกมที่ 2 นคร - สิงห์ร้าย
นครเปิดด้วยเม็ดซ้าย ส่วนสิงห์ร้ายเปิดด้วยม้าเทียมโคนนายผล และยอมเสียนอกในเพื่อเปิดทาง นครเปิดการบุกทางฝั่งขวาของตัวเองจนในตาที่ 17 ก็สามารถได้เบี้ยสูง นครได้โอกาสนำเรือออกไปก่อกวน แต่หลงกลนำเรือไปตายกับม้า รูปหมากจึงกลับมาเป็นรองสิงห์ร้าย รูปหมากมาถึงจุดแตกหักในตาที่ 43 สิงห์ร้ายนำม้าไปรุก ตัดหมากโดยยอมเสียม้ากับโคนแลกม้ากับเม็ด และสามาถแลกเรือได้จนได้เปรียบทางอย่างชัดเจน สามารถเก็บเบี้ยได้หมดจนกลายเป็น เรือกับ 2 เบี้ยหงายสู้กับม้ากับโคน สิงห์ร้ายรุกไล่นครซึ่งถูกกดดันจนถูกเบี้ยหงายรุกกินม้าฟรี

จุดพลิกผัน : นครเสีย เรือแลกม้า
จุดแพ้ชนะ : ตาที่ 43 ยอมเสียโคนแลกเม็ดเพื่อได้เปรียบทาง

---------------

เกมการแข่งขันระหว่างหนูเพชรกับนคร

เกมที่ 1 หนูเพชร - นคร
หลังจากแข่งไป 2 รอบ นคร มี 9 คะแนน สิงห์ร้ายมี 4 คะแนน หนูเพชรมีคะแนน 7 คะแนน หนูเพชรต้องชนะ (อย่างน้อย 1 กระดานและเสมออีก 1 กระดาน) จึงจะยืนแป้นชนะเลิศรายการนี้ ไม่เช่นนั้นต้องได้อันดับ 2 ร่วม หรือร่วงไปอยู่อันดับ 3

การเปิดหมากทั้งคู่ใช้การเปิดหมากแบบซ่อนรูปโดยขึ้นตัวใหญ่ แล้วในตาที่ 5 หนูเพชรก็เปิดเบี้ย ค4 สามารถแปลงรูปได้เป็นม้าโยงซ้ายหรือเม็ดซ้ายซึ่งเป็นรูปที่หนูเพชรได้ศึกษามากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ นครรับโดยใช้เบี้ย ค5 แปรรูปเป็นม้าเทียมโคนนายผล หนูเพชรแปรขบวนเป็นเม็ดซ้ายพร้อมกับเดินเบี้ยริม ก4 และเดินชิงได้เปรียบเบี้ยนอกในทันที นครยอมเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยใน หวังจะได้โอกาสทางหมาก เป็นรูปที่นครเคยเล่นกับบุญสืบในการแข่งขันขุนทองคำครั้งที่ 9 แต่หนูเพชรไม่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ตัวใหญ่ โดยไม่เดินเบี้ยตัว ง4 แต่สร้างความได้เปรียบโดยได้เบี้ยสูงถาวรที่ ฉ5ในตาที่ 18 ทำให้นครนำไพร่พลกลับไปตั้งรับ จนมาถึงตาที่ 35 รูปหมากของหนูเพชรได้เปรียบอย่างชัดเจน หากเป็นเกมส์การแข่งขันปกติหนูเพชรมีโอกาสชนะ แต่เนื่องจากเป็นเกมส์ที่ต่อเสมอเป็นแพ้ และมีเวลาจำกัด หนูเพชรจึงตัดสินใจใช้ม้ากินเบี้ยที่ ฉ 6 เพื่อเสี่ยงเข้าทำ ซึ่งเป็นจุดพลิกพันของเกม ทำให้นครหลุดจากควมกดดันมาได้ ปลายกระดานหนูเพชรเหลือ เรือ 1โคน 1 เม็ด 1 เบี้ยหงาย 1 นครเหลือ เรือ 1 ม้า 1 เบี้ย หงาย1 หนูเพชรถูกเวลากดดันจนเดินพลาดทำให้ติดแต้มจนต้องเสียเรือแลกกับม้า

จุดพลิกผัน : การเดินม้าไปแลกเบี้ยในตาที่ 37 ทำให้นครคลายความกดดัน
จุดแพ้ชนะ : เดินเบี้ยหงายผิดตัว จากข 5 มา ค4 ทำให้ติดแต้มจน 5 หากเดินโคน ข4 มา ค3 จะเสมอ


เกมที่ 2 นคร - หนูเพชร
นครเปิดหมากด้วยม้าเทียมโคนนายผล และใช้โคนตัวขวารับที่ ข3 หนูเพชรเปิดหมากด้วยม้าซ้ายอันเลื่องชื่อ มีนักหมากรุกที่มีชื่อเสียงในอดีต ผู้ล่วงลับได้แก่ หมูมหากาฬ โบ๊ะสุพรรณ ใช้เป็นอาวุธในการต่อกรกับเซียนคนอื่นๆ และเซียนในปัจจุบันคนอื่นที่ชอบเดินเป็นประจำได้แก่ จิ๋มลาดพร้าว น้อยลาดพร้าว การแปรขบวนเดินมาถึงตาที่ 14 หนูเพชรพยายามที่จะเดินโคนมาที่ตา ง5 แต่นครได้ใช้เบี้ย จ4 กันการทิ่มสูง และรูปหมากพันตูกันมาถึงตาที่ 66 หนูเพชรถูกเวลาบีบจนต้องเสียเม็ดฟรี ต้องยอมเสมอกัน

----------------------------------------------
ชมภาพและรายงานผลการแข่งขันฯ ที่ http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=11061

โดย : ThaiBG Team [ 16/04/2005, 21:44:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ของมวยแทน หายไปไหน ฮึ................

โดย : ดุกดิก    [ 17/04/2005, 07:27:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ดีคับ

โดย : 5 5 5 5    [ 17/04/2005, 19:57:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

น่าจะมีภาพประกอบ

โดย : กวงซู่เจิน    [ 20/04/2005, 15:19:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

น่าจะเอาเกมของมวยแทนมาด้วย แม้จะเดินผิดเยอะ
แต่การชี้ให้เห็นจุดพลาดและตาที่แก้ไขหรือดีกว่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะ

โดย : ฟันฟาง Guest   [ 25/04/2005, 11:39:21 ]

  กล่องใส่อะไหล่พลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved