[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


.ตำราหมากรุกจีนของ Asian Xiangqi Federation #2.2.


รายละเอียด

เกมที่ 5 หันเหอาวุธของศัตรูไปทางอื่นแล้วค่อยโจมตี1. C2.5

2. H8+7

3. H2+3

4. R9.8

5. R1.2

6. H2+3

7. P7+1

8. P7+1

9. H8+7

10. C2+4

ฝ่ายดำสนองตอบได้ดีโดยดันเผ่าข้ามแม่น้ำ เป็นความพยายามรุกสวนกลับ ฝ่ายดำจะเล่น 10. E3+5 เพื่อเสริมแนวรับก็ได้ครับ

11. P5+1

ฝ่ายแดงดันจุกขึ้นไปเป็นการรุกราน ในทางตรงข้ามก็ป้องกันเผ่าดำไม่ให้มากินจุก ฝ่ายแดงยังสามารถเดิน 11. R2+4 หรือ 11. H7+6 หรือ 11. P3+1 ทุกวิธีที่กล่าวมาจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่าในเกม

12. C8+4

กลับกลายเป็นการแปรรูปหมากที่รู้จักกันดีของรูป "เผ่าลู่กลาง กับ เบ้ในลู่ที่ 7 สู้กับ เบ้แนวตั้ง กับ เผ่าที่ข้ามแม่น้ำสองตัว" (Central Cannon, 7th file Horse vs. screen Horse, double crossed - river Cannons) ซึ่งมักนำไปสู่สถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีแผนการเล่นมากมายและต้องสู้รับกันอย่างดุเดือด

13. R9+1

ถ้าฝ่ายแดงเปลี่ยนไปเดิน 13. P5+1 ฝ่ายดำจะเดิน 14. A4+5 15. P5.6 16.E3+5 ฝ่ายดำมีรูปเกมที่น่าพอใจเพราะตัวหมากของฝ่ายแดงถูกกันออกไปและก็ขาดหมากติดตามที่ดี

14. C2.3

15. E7+9

16. R1.2

17. R9.6

18. R2+6

ฝ่ายดำดันกือตัวขวามือขึ้นไปเพื่อเสริมแนวสกัดกั้นและก็พร้อมจะเสียหมากไปเพื่อให้ได้ทำเกม ฝ่ายดำจะเดิน 18. C3.6 ก็ได้ ถ้าฝ่ายแดงเดิน 19. R6+6 ดำจะเดิน 20. C6+1 ทั้งสองฝ่ายต้องสู้กันในระยะประชิดและรุนแรง

19. P3+1 (ดังรูป)

การเดินรุกรานที่เป็นวิธีปกติที่สุดของฝ่ายแดงนั้นคือ 9. R6+6 ฝ่ายดำอาจจะเล่น 10. E7+5 11. R6.7 12.A6+5 ต่อมาในเกม ฝ่ายแดงจะได้เปรียบตัวหมาก ในขณะที่ฝ่ายดำได้ทำเกม มองได้ว่าเป็นวิธีที่ผิดกันมากที่ฝ่ายแดงจงใจดันจุกในลู่ที่ 3 ขึ้นไป

ในสถานการณ์ดังในรูป ทั้งสองฝ่ายต่างมีอาวุธอยู่ในตัว การต่อสู้อันรุนแรงจะตามมา ฝ่ายดำมีวิธีเดินหมากสองวิธีคือ (1) P7+1 หรือ (2) C3.6 ซึ่งต่อไปจะเป็นไปดังนี้ครับ

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน... - [ 15/04/2005, 00:31:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เกมที่ 5 การตอบรับของดำแบบที่ 1: หมากตาที่20 ตอบที่ P7+11. P7+1

ความผิดพลาดของฝ่ายแดงตอนนี้ไม่เป็นผลร้ายอีกต่อไป ดูเผินๆ ฝ่ายดำดีกว่าที่ได้โปรโมทจุก แต่ว่าฝ่ายแดงมีแผนการที่ฉลาดอยู่แล้วในมือ

2. R6+2

3. C8-2

เมื่อมีสองด้านที่อยู่ในอันตราย ก็ต้องเลือกให้มีผลสุดท้ายต้องเจ็บตัวน้อยกว่า นั่นคือการถอยเผ่า ถ้าฝ่ายดำเปลี่ยนไปเดิน 3. H7+6 ฝ่ายแดงจะเดิน 4. P5+1 5.H6+7 6. P5+1 7.A4+5 8. P5.6 9.E3+5 10. R6+1 11.C3.5(ดี) ฝ่ายดำมีโอกาสบุกกลับ อย่างไรก็ตามฝ่ายแดงสามารถได้เป็นฝ่ายทำเกมอย่างง่ายๆคือ 4. R6.2(ดี) 5.R8+6 6. R2+3 7.P7+1 8. R2+2 9.H6+4 10. H3-5 11.P7.6 12. R2.6 13.H4+3 14. H5+7 15.P6+1 (ถ้าฝ่ายดำเดิน 15. C3.5 ฝ่ายแดงจะมีรูปเกมเหนือกว่าโดยเดิน 16. C5.1) 16. R6-2 (หมากนี้ทั้งชัดเจนและมีพลัง ถ้าฝ่ายแดงเดิน 16. C5.6 ฝ่ายดำจะเดิน 17. C3.5 เพื่อรุกราน) 17. P6.5 18. C8.5 ฝ่ายดำจะรับมือได้ยากหากฝ่ายแดงเดิน C5+1 ในตาเดินถัดไป

4. P5+1

ฝ่ายแดงดันจุกในลู่กลางขึ้นไปรุกราน ถ้าฝ่ายแดงจะเดิน 4. E3+1 ก็ถูกต้องเช่นกัน ซึ่งดำจะเดิน 5. C8.7 6. R2+9 7.H7-8 8. H3-2 9.E7+5 10. C8-2 11.P7.6 12. A6+5 13.P6.5 14. C8.7(ดี) ฝ่ายแดงมีรูปเกมที่เหนือกว่าเพราะว่าได้เปรียบตัวหมาก

5. A6+5

6. H3+5

7. C3.5

8. R6.5

9. R2.5

10. H7+5

11. P7.6

ดูราวกับว่าหนังจากต่อสู้กันไปหลายตาเดินแล้ว ฝ่ายดำผ่านพ้นภาวะวิกฤตโดยไม่มีความสูญเสีย อย่างไรก็ตามถ้าฝ่ายแดงจะบังคับให้แลกหมากในตาเดินถัดไป ดำจะมีปัญหาอีก

12. H5+6(ดี)

13. C8.4

ฝ่ายดำไม่ต้องการจะเดินอย่างเจ็บปวดใจเช่นในเกมเลย ถ้าเขาเปลี่ยนไปเดิน 13. H3-1 ฝ่ายแดงจะเดิน 14. C5+4(ดี) 15.H7+5 16. P5+1 ฝ่ายแดงเหนือกว่าเพราะทั้งเผ่าดำและกือดำไม่มีการคุ้มกัน

14. R2+9

15. H7-8

16. P5.6

สถานการณ์บนกระดานนั้นชัดเจนมาก หนทางของฝ่ายแดงสดใส เบ้ดำตัวขวามือที่ยังไม่ได้ใช้งานนั้นจะถูกโจมตี

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 15/04/2005, 00:58:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เกมที่ 5 การตอบรับของดำแบบที่ 2.1: หมากตาที่2 ตอบที่ H7+61. H7+6

ถ้าฝ่ายดำเดิน 2. C7+1 เพื่อจะไปกินเผ่า ฝ่ายแดงจะเดิน 3. P3+1 เพื่อรุกราน แต่ว่าในเกมฝ่ายดำเล่นอย่างระมัดระวังและไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายแดง

2. P7+1(ดี)

3. C8.7

ถ้าฝ่ายแดงเดิน 3. C8-1 ฝ่ายดำจะเดิน 4. C6-1(ดี) 5..H3+4 6.C8.5 7. C5.8 8.R2+1 9. R2+9 10.H7-8 11. H4+3 12.H8+7 ในตาเดินถัดมาไม่ว่าฝ่ายแดงจะเดิน 13. P5+1 หรือ R6+2 ดำจะเดิน 14. C5.7(ดี)

4. P7+1

5. P7+1

6. R2.3

7. P7+1

ผลของการปะทะกันนั้นปรากฏออกมาว่าฝ่ายดำได้ทำเกม หรือถ้าฝ่ายแดงเดิน 7. H6+8 ฝ่ายดำจะเดิน 8. R3+1 9. H8+7 10.A6+5 11.H3+5 12.R3-1 หรือ 12. R3-3 ฝ่ายดำยังคงได้ทำเกม

8. P7+1

9. P7+1

10. C6-1(ดี)

หลังจากนั้นฝ่ายดำสามารถรุกรานโดยเดิน C6.4[ตำราอาจจะพิมพ์ผิดครับ] หรือ C8.5 ซึ่งทำให้ฝ่ายแดงเป็นรอง

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 16/04/2005, 02:42:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

เกมที่ 6 การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย1. C2.5

2. H8+7

3. H2+3

4. R9.8

5. R1.2

6. H2+3

7. P3+1

8. P3+1

9. C8.7 (ดังรูป)

วิธีเดินปกติคือ 5. H8+9 P1+1 6. C8.7 H3+2 17. R9+1 ซึ่งนำไปสู่รูปเกมที่รู้จักกันดีคือ "เผ่าในลู่ที่ 5 และลู่ที่ 7 กับ จุกริมแม่น้ำในรูปที่ 3 สู้กับ เบ้แนวตั้ง" (5th and 7th file Cannons, 3rd file riverbank Pawn vs. screen Horses)

ในสถานการณ์ดังรูป ฝ่ายแดงเปลี่ยนวิธีเดินเล็กน้อยในลำดับการเดินโดยไปเดินเผ่าไปยังลู่ที่ 7 ก่อน ดูเหมือนว่าจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันผิดหลัก ซึ่งฝ่ายดำน่าจะรับมือได้ ถึงตรงนี้ฝ่ายดำมีหนทางอยู่สี่แบบคือ (1) H3+2; (2) P1+1; (3) E3+5; (4) A4+5 ซึ่งจะเป็นไปดังนี้ครับ

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 16/04/2005, 03:22:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เกมที่ 6 การตอบรับของดำแบบที่ 2: หมากตาที่10 ตอบที่ P1+11. P1+1

เป็นการเดินตามกฎ ถ้าเบ้แดงไม่มาอยู่ที่ขอบกระดาน ฝ่ายดำจะไม่ได้ผลรับในการเดินหมากนี้

2. R9+1

เป็นการเดินที่มีความยืดหยุ่น ถ้าฝ่ายแดงเปลี่ยนไปเดิน 2. H8+9 ฝ่ายดำจะเดิน 3. H3+2 ก็จะเป็นการเปิดหมากที่โด่งดังตามที่กล่าวแล้ว

3. H3+2

4. H3+4 (ดังรูป)

ในสถานการณ์ดังรูป ฝ่ายแดงโจมตีได้ดีและมีพลังเมื่อเขาดันเบ้ออกมา ถึงตอนนี้ฝ่ายดำเลือกเดินได้หลายแบบคือ C2+7 หรือ R1+3 หรือ E7+5 ซึ่งจะเป็นไปตามท่อนแยกดังนี้

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 16/04/2005, 22:43:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เกมที่ 6 การตอบรับของดำแบบที่ (2.2): หมากตาที่ 13 ตอบที่ R1+31. R1+3

2. P7+1(ดี)

การที่ฝ่ายแดงดันจุกขึ้นไปโจมตีเป็นหมากที่วางแผนมาอย่างดีและก็มีพลัง

3. P3+1

ฝ่ายดำก็พยายามจะเป็นฝ่ายทำเกมเช่นกัน ถ้าเขาเปลี่ยนไปเดิน 3. C2+7 ฝ่ายแดงจะเดิน 4. P7+1 5.H2+3 6. R9.8 7.C2.1 8. R8-1 9.C1-1 10. R2+1 11.R1.4 12. H4+6(ดี) ฝ่ายแดงได้สิ่งที่เสียไปกลับคืนมาและมีสถานการณ์ที่ดีกว่า

4. C7+7

5. A4+5

6. R2+5

7. H2+4

8. R9.8

ในการปะทะกันนั้นฝ่ายแดงจะดีกว่า

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 16/04/2005, 22:46:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

เกมที่ 6 การตอบรับของดำแบบที่ 3: หมากตาที่10 ตอบที่ E3+51. E3+5

ความคิดที่จะเสริมแนวรับนั้นถูกต้องก็จริงแต่ควรจะคำนวณให้แม่นยำ หลังจากฝ่ายดำเดินเฉีย เบ้ตัวขวามือของเขาก็จะลอยดังนั้นจึงทำให้รูปหมากของเยามีอันตรายซ่อนอยู่

2. P7+1

3. H3+2

ฝ่ายดำไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินเบ้ไปลู่ที่ 2 ถ้าเขาเปลี่ยนไปเดิน 3. H3+4 ฝ่ายแดงจะเดิน 4. P7+1 5.E5+3 6. R2+5(ดี) 7.C2+2 8. H8+9 ฝ่ายดำจะลำบาก

4. P7+1

5. E5+3

6. R2+5

เป็นหมากที่วางแผนมาอย่างรัดกุมและมีพลัง โดยป้องกันไม่ให้ฝ่ายดำสามารถเดิน 7. E3-5 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุด มิฉะนั้นฝ่ายแดงคงหาทางบุกฝ่าแนวรับของฝ่ายดำได้ยาก

7. E7+5

8. H3+4

ฝ่ายแดงดันเบ้ขึ้นไปโจมตี หรือฝ่ายแดงจะเดิน 8. R2.6 เพื่อทำเกมก็ได้เช่นกัน

9. A4+5

ถ้าฝ่ายดำเปลี่ยนไปเดิน 9. P7+1 ฝ่ายแดงจะเดิน 10. R2-1 11.P7+1 12. R2.3 13.C8-1 (ถ้าฝ่ายดำเดิน 11. A4+5 ฝ่ายแดงจะเดิน 12. H4+6 และยังคงได้ทำเกม) 14. H4.5 15.C8.7 16. H5+3 17.R8+9 18. R3-4 19.C7+8 20. R3-4 21.R8.7 22. H4+6 23.C2.4 24. H6-8 ฝ่ายแดงยังได้เปรียบตัวหมาก [ย่อหน้านี้ถ้าไม่ใช่ผู้เล่นที่มีพื้นฐานคงอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับ เพราะน่าจะพิมพ์ผิดหลายแห่งครับ]

10. H4+6

11. C8.9

12. H6+5(ดี)

การที่ฝ่ายแดงเดินเบ้มาจับกินเฉียในลู่กลางเป็นหมากที่ดุร้ายละเอาชนะได้ยาก และทำให้ฝ่ายแดงดำเกมได้ดีขึ้นอีก

13. C9.5

เป็นหนทางเดียวของฝ่ายดำ ถ้าเขาเปลี่ยนไปเดิน 13. R8+4 ฝ่ายแดงจะเดิน 14. H5+7 15.K5.4 16. H7+9 ฝ่ายแดงเหนือกว่าหลังจากกินเฉียดำแล้ว

14. R2.7

15. H2-1

16. R7+2

17. C5+4

18. A6+5

19. C2+6

20. R9+2

เป็นหมากที่ถูกต้องโดยช่วยลดแรงกระทบของการรุกรานจากฝ่ายดำ ถ้าฝ่ายแดงอดทนต่อการเสียตัวหมากไม่ได้ ฝ่ายดำจะบุกกลับได้อย่างมีพลัง เช่น 21. R7.3 22.R8+4(ดี) 23. R3-1 24.R8.4 25. R3.5 26.R4+2 ฝ่ายดำสามารถโต้กลับมาได้

21. C2-4

22. R9.8

23. C2+5

24. R8-2

25. R8+4

26. R8+3

27. C5-1

28. R8.5

หลังจากแลกเผ่ากับฝ่ายดำ การรุกรานของฝ่ายดำนั้นหมดไปโดยสิ้นเชิง สิ่งนี้พิสูจน์ว่าฝ่ายแดงเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์

29. C5+2

30. E3+5

31. H7-8

32. R5+3

แม้ว่าฝ่ายดำจะได้เปรียบที่ตัวหมากแต่เขาอ่อนแอในเกมรับเพราะว่าเหลือเฉียเพียงตัวเดียว ฝ่ายแดงสามารถคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยใช้กือทั้งสองตัวสะกดเบ้ดำ หรือใช้เผ่าในลู่กลางภายหลังจากถอยเฉัยลงมา

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 16/04/2005, 23:58:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

เกมที่ 7 อันตรายในลู่กลาง1. C2.5

2. H8+7

3. H2+3

4. R9.8

5. R1.2

6. H2+3

7. P3+1

8. P3+1

9. H8+9

10. P1+1

การเดินหมากโต้ตอบของฝ่ายดำโดยดันจุกขึ้นไปเพื่อสะกดเบ้แดงและขณะเดียวกันก็เปิดทางให้กือของฝ่ายตนได้ใช้งาน ฝ่ายดำอาจเลือกเดิน 10. E3+5 หรือ 10. E7+5 หรือ 10. A4+5 ทุกวิธีที่ว่ามาถือเป็นวิธีเดินปกติที่ใช้กัน

11. C8.7

12. H3+2

13.H3+4 (ดังรูป)

เป็นวิธีเดินหมากแบบเก่าๆที่ผิดพลาดที่ฝ่ายแดงรีบร้อนดันเบ้ไปที่ริมแม่น้ำ ถึงขณะนี้มีน้อยคนที่ใช้วิธีนี้อยู่ เหตุผลคือถ้าฝ่ายดำตอบโต้ได้อย่างถูกต้องฝ่ายแดงจะรุกรานได้อย่างลำบาก และอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเพราะว่าขาดแรงติดตามในการบุก ทุกวันนี้เราจะเดินหมาก 13. R9+1 กัน จะทำให้ฝ่ายแดงใช้ตัวหมากได้อย่างทั่วถึงและพัฒนาเกมได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ในการเผชิญกับการคุกคามของฝ่ายแดงที่จะเดิน H4+5 ดังในรูป ฝ่ายดำมีสองวิธีที่จะโต้ตอบคือ (1) E3+5 และ (2) R1+3 ซึ่งจะกลายเป็นท่อนแยกดังนี้

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 17/04/2005, 15:54:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

เกมที่ 7 การตอบรับของดำแบบที่ 2: หมากตาที่14 ตอบที่ R1+3(ดี)1. R1+3(ดี)

เป็นการเดินที่รอบคอบและมีพลังเพราะฝ่ายแดงดันกือไปข้างหน้าเพื่อปกป้องจุกในลู่กลาง

2. H4+5(ไม่ดี)

ฝ่ายแดงมัวแต่ใช้ "เทคนิคอันสวยงาม" และภาพลักษณ์ที่ว่าฝ่ายดำอ่อนแออยู่ในลู่กลาง ฝ่ายแดงแทบจะไม่รู้ถึงกลเม็ดที่ฝ่ายดำเล่นอยู่

3. H7+5

4. C5+4

5. R1.5

6. C7.5

7. R5-2(ดี)

เมื่อฝ่ายแดงพยายามจะจับกือดำ เขาลืมไปว่ากือของเขาตกอยู่ในอันตราย

8. C5+6

9. C8.5(ดี)

10. E3+5

11. R8+9

12. C5.8

13. H2-3

ผลการปะทะกัน ฝ่ายดำเหนือกว่าเพราะมีตัวหมากมากกว่าครับ

สรุป : ในวิธีที่ (1) ฝ่ายดำเดินหมากอย่างอ่อนแอในการโต้ตอบการเดินหมากที่ผิดพลาดของฝ่ายแดงที่โจมตีในลู่กลาง ฝ่ายแดงทำได้สำเร็จตามแผนและได้ทำเกม ในวิธีที่ (2) ฝ่ายดำเดินหมากได้ดี การเดินตั้งรับของเขาได้วางกับดักฝ่ายแดง แม้ว่าฝ่ายแดงจะไม่ติดกับดัก ฝ่ายดำก็ยังสามารถสร้างรูปเกมที่มีเสถียรภาพและอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

แม้ว่าฝ่ายแดงโจมตี 7. H3+4 นั้นจะเร็วเกินไป แต่ฝ่ายแดงอาจลองเล่นหมากนี้บ้างก็ได้ในการแข่งขันจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายตรงข้ามเป็นมือใหม่และยังไม่คุ้นเคยกับวิธีเดินแบบนี้ ฝ่ายแดงก็อาจได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจครับ

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 17/04/2005, 16:01:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

เกมที่ 8 การตอบรับของดำแบบที่ 1: หมากตาที่28 ตอบที่ R2+71. R2+7

ช่างเป็นวิธียั่วยวนใจให้ลองเดินมากๆ แต่ว่าฝ่ายดำได้ตกลงสู่กับดักที่ฝ่ายแดงวางเอาไว้อย่างน่าเจ็บปวด

2. R3-1

3. R2.4

4. C5+5

5. H3+5

6. A4+5

7. R4+1

8. K5.4

ฝ่ายดำคงจะมัวแต่ไปใช้ชั้นเชิงอัน "สวยงาม" โดยการยอมเสียตัวหมาก แต่ฝ่ายแดงจะได้ทำเกมเมื่อเขาเดินตี่ออกมาเพื่อจะได้รุกฆาต ผลคือการรุกรานของฝ่ายดำนั้นไร้ประโยชน์ไปในทันที ถ้าฝ่ายแดงพลาดไปเดิน 8. R4.5 ฝ่ายดำจะเดิน 9. R8+8 10. K5.4 11.R8.5(ดี) 12. H3-5 13.R4+1 14. K4+1 15.R4.6 ดำชนะ

9. A4+5

10. R4.5

11. R8+8

12. R5.4

13. R8.5

ฝ่ายดำเล่นแบบสิ้นคิด หากเขาเปลี่ยนไปเดิน 13. K5.4 ฝ่ายแดงจะเดิน 14. C7.5 ฝ่ายแดงยังคงเป็นต่อถึงชนะเพราะว่าได้เปรียบตัวหมาก

14. R4+3(ดี)

15. A5-6

16. C7.5

17. K5.4

18. C5-5

19. R4+1

20. K5+1

โดยการที่ฝ่ายแดงยอมเสียตัวหมากก่อนที่จะเอาคืนได้ในภายหลัง จะทำให้ฝ่ายแดงชนะอย่างแน่นอนเพราะว่าได้เปรียบตัวหมาก ...................................................................................

เกมที่ 8 การตอบรับของดำแบบที่ 2: หมากตาที่28 ตอบที่ R2+61. R2+6

เป็นหนทางของฝ่ายดำ ที่เขาดันกือขึ้นไปยังแถวของจุกแดง ในเมื่อเขามองเห็นถึงกลเม็ดของฝ่ายแดง

2. R4.2

เป็นวิธีเดียวเท่านั้น ไม่อย่างนั้นฝ่ายแดงจะแพ้อย่างรวดเร็ว

3. R8+3

4. C7.2

5. R2.3

6. R3-1

7. R3+3

8. C5.1

9. H3+2

ขณะนี้เกมซับซ้อนยิ่งขึ้น ฝ่ายแดงได้เปรียบตัวหมากในขณะที่ฝ่ายดำทำเกมรุกได้เหนืแกว่า ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีจุดแข็งของตัวเอง

สรุป : วิธีของฝ่ายแดงในเกมนี้อาจมองได้ว่าเป็นการรุกรานแบบปกติถึงแม้ว่าออกจะผิดหลัก ในสถานการณ์ดังในรูปนั้น ฝ่ายดำรีบร้อนไปเดิน 14. R2+7 จับเบ้แดงเพื่อให้ได้เป็นฝ่าย "ริเริ่มทำเกม" สุดท้ายฝ่ายดำก็ติดกับของฝ่ายแดง

ด้วยห่วงโซ่ของการเดินหมากฆ่าฟันที่ทรงพลัง ฝ่ายแดงจะคุมเกมได้ในทันที การเดิน 14. R2+6 ของฝ่ายดำนั้นทรงพลังและรุกกลับต่อฝ่ายแดงได้อย่างดีเลิศ ถึงตอนนี้ฝ่ายแดงเดินหมากได้วิธีเดียวคือ 15. R4.2 หลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายต้องต่อสู้ติดพันกันและต่างก็ต้องเดินหมากอย่างระมัดระวัง กล่าวโดยทั่วไปแล้วการที่ฝ่ายแดงเดินเผ่าไปจับจุกดำในตาเดินที่ 9 นั้นไม่ตรงไปตรงมา วิธีที่มีเสถียรภาพและปลอดภัยของฝ่ายดำคือการเดินกือไปจับเผ่าแดงในตาเดินที่ 11. R2+3 จะให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงใจแก่ฝ่ายดำ

“วิธีหลอกฝ่ายตรงข้าม” อย่างหนึ่งก็คือการสร้างรูปเกมที่ดูว่าผิด การเดินที่ผิดพลาดของฝ่ายแดงในเกมนี้มีรูปเกมที่ดูว่าผิดตรงที่นำกือแดงมาจับกินเบ้ดำ หากฝ่ายดำมองเห็นชั้นเชิงของฝ่ายแดงละก็ เขาย่อมจะหนีจากกับดักได้

@@@...บทที่ 2 จบแล้วจ้า...@@@

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 17/04/2005, 16:06:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

....ขอขอบพระคุณ....

....ท่าน Machao ท่าน Santi ท่าน kakoon จาก Siamboard ส่งเสริมข้อมูลดีๆ

....ท่านเซลด้า และทีมงาน Thaibg ทุกท่าน ที่สร้างเว๊ปดีๆให้

....ท่านprother ช่วยชี้แนะและสั่งสอน

....ท่านลิ้มกอกอ และ ลิ้มตั่วซ้อ ที่คอยสนับสนุน

....และ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมชมด้วยครับ

โดย :  ...ต้อยต่ำติดดิน...  Guest   [ 21/08/2005, 12:37:08 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้แบบทึบ
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved