[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


..ตำราหมากรุกจีนของ Asian Xiangqi Federation #2..

รายละเอียด

บทที่ 2 เผ่าคู่สู้กับม้าแนวตั้ง

เกมที่ 1 : การหวังพึ่งพาโอกาสและโชคลาภ1. C2.5

2. H8+7

3. H2+3

4. R9.8

5. R1.2

6. H2+3

7. P7+1

8. P7+1

9. R2+6

10. C8.9

11. R2.3

12. C9-1

13. H8+7

14. A4+5

15. H7+6

นี่เป็นวิธีเล่นหลักๆแบบหนึ่งในการรุกราน ซึ่งก็คือว่าฝ่ายแดงดันเบ้มาที่ริมแม่น้ำ ถ้าฝ่ายแดงเปลี่ยนมาเล่น 15. C8.9 จะตรงกับรูปเปิดที่เป็นแบบฉบับคือ "เผ่าในลู่ที่ 5 และลู่ที่ 9 กับกือที่ข้ามแม่น้ำแล้ว สู้กับ ม้าแนวตั้ง กับ เผ่าที่มาเล่นด้านข้างเพื่อแลกเปลี่ยนกับกือ" (5th and 9th file Cannons, cross-river Chariot Vs. Screen Horse, Cannon played sideways for exchanging of Chariot)

16. C9.7

17. R3.4

18. R8+5

การเล่นที่มีเสถียรภาพสำหรับฝ่ายดำก็คือ เดินกือไปจับเบ้แดง หรือดำอาจเดิน 18. E3+5 หรือ 18. E7+5 หรือ 9. H7+8 ทุกๆวิธีจะเกิดเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าในเกม จากที่คาดคะเนถึงผลการพัฒนาเกมนั้น ฝ่ายแดงจะดีกว่าครับ

19. C8+2

มื่อฝ่ายแดงเดินเผ่าไปคุ้มกันเบ้นั้น ทั้งสองฝ่ายจะมาสู้รบกันที่ริมแม่น้ำ ฝ่ายแดงไม่ควรเดิน 19. H6+5 ไม่อย่างนั้นฝ่ายดำจะเดิน 20. H3+5 21. C5+4 22.H7+5 23. R4.5 24.C2.7 ฝ่ายแดงจะตกเป็นฝ่ายถูกโจมตีและเสียโอกาสทำเกม

20. E3+5

ดำจำเป็นต้องเสริมแนวรับโดยเดินเฉีย ถ้าดำรีบร้อนไปเดิน 20. P3+1 ฝ่ายแดงจะเดิน 21. H6+5 22.R8.3 12. 23.C8.9(ดี) 24. E3+1 25. H5+7 ฝ่ายแดงดีกว่าเพราะได้เปรียบตัวหมาก

R9+1

ถ้าเขาเล่น 21. H6+5 ฝ่ายดำจะเดิน 22. R8.3 23. C8.9 24.R1.3 ฝ่ายแดงไม่ได้เปรียบ

ในสถานการณ์ดังรูปนั้น ฝ่ายแดงเล่นกือตัวซ้ายมือทางด้านข้างกระดาน "หวังพึ่งพาโอกาสและลาภลอย" - ซึ่งก็คือหวังว่าฝ่ายดำจะเล่นพลาดเอง นี่เป็นแนวคิดที่ออกจะผิดอย่างมากครับ ในการตอบโต้ ฝ่ายดำมีหนทางอยู่สี่วิธีคือ (1) P3+1, (2) C2+1, (3) R1.3 และ (4) P7+1 ซึ่งก็จะเกิดท่อนแยกดังนี้ครับ

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน... - [ 10/04/2005, 22:04:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เกมที่ 1 : การตอบรับของดำแบบที่1 หมากตาที่ 22 ตอบที่P3+11. P3+1

โดยที่ฝ่ายดำทนรอที่จะไม่ได้ในการที่จะเข้าโจมตีกลับคืน ทำให้เขาพาตัวเองเข้าไปติดกับ

2. H6+5

3. R8.3

4. H5+7

5. R3.2

ถ้าฝ่ายดำไปเดิน 5. R1.3 ฝ่ายแดงจะเดิน 6. H7+5 เพื่อกินสือและมีรูปเกมที่ดีกว่า

6. R4+2

7. C7.9

8. H7+5(ดี)

ฝ่ายแดงเดินหมากที่ช็อกโลกโดยการดันเบ้ไปกินสือ

9. C9.5

นี่เป็นหมากเดียวที่ฝ่ายดำจะเดินได้ ถ้าเขาไปเล่น 9. A6+5 ฝ่ายแดงจะเล่น 10. C5+5 11. K5.4 12. R9.6 13.C2.4 14. R4.5(ดี) 15.C4+3 16. R5.4 ฝ่ายแดงเป็นต่อถึงชนะ

10.C2+5

11. C5.1

12. C5-3

ฝ่ายแดงรักษาสถานภาพที่ได้เปรียบมากเอาไว้ได้ภายหลังจากการยอมสังเวยหมากเพื่อจะได้โจมตี

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 11/04/2005, 14:27:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

11. P3+1

12. R7+3

13. H3+2

14. C8+4

15. C7.2

16. R4+4

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน... (แก้ไข)    [ 11/04/2005, 22:14:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

เกมที่ 1 : การตอบรับของดำแบบที่4 หมากตาที่ 22 ตอบที่ P7+11. P7+1

โดยการดันจุกในลู่ 7 ขึ้นไป ฝ่ายดำก็พร้อมจะบุกกลับในทันที นี่เป็นหมากดีที่สุดของฝ่ายดำที่จะเดินตอบฝ่ายแดง แม้ว่าจะดูยากสักหน่อย

2. H6+7

ถ้าแดงเปลี่ยนไปเล่น 2. P3+1 ฝ่ายดำจะเล่น 3. R8.7 4. H3-5 5.R7+1 หรือ R7+3 ฝ่ายดำจะเลือกเดินใกล้หรือไกลได้ตามต้องการ

3. R1.4

4. P3+1

ถ้าฝ่ายแดงเดิน 4. C8.3 ดำจะเดิน 5. C7+4 6. P3+1 (ถ้าฝ่ายแดงเดิน 6. R4-2 ดำจะได้เดิน 7. C2+5 ซึ่งเป็นหมากที่ดี) 7. R8.7 8. R9.8 9.R4.2 (ดำเดินได้อย่างถูกต้อง ถ้าฝ่ายดำเดิน 9. C2-2 เขาจะต้องถูกรบกวนเมื่อฝ่ายแดงเดิน 10. H7+9) ฝ่ายดำกลับมาเป็นฝ่ายได้ทำเกม

5. R8+1

6. R4-4

7. R8.7

8. R9.7

9. R4+6

เป็นหมากที่ดี โดยการดันกือไปข้างหน้าทำให้ฝ่ายดำพร้อมจะโจมตีกลับ

10. E3+1

11. R4.2

12. R7.2

13. C2-1

ถึงตอนนี้ ฝ่ายดำโอบล้อมฝ่ายแดงเอาไว้ได้ ตัวหมากของเขาใช้งานได้ดีถึงขนาดที่เพียงพอจะชดเชย การที่เสียจุกไปหนึ่งตัว

สรุป : การเดินตาที่ 11 ของฝ่ายแดง ซึ่งเดินกือขึ้นไปและหวังรอโอกาสดีนั้นผิดพลาด วิธีที่ถูกคือ 11. C5.6 ซึ่งฝ่ายแดงยังเป็นฝ่ายได้ทำเกม ผลต่อไปจะเป็นดังนี้ 11. P3+1 12. P3+1, 13. R8-1 (เป็นหมากที่ถูกต้อง ถ้าฝ่ายดำเล่นพลาดโดยไปเดิน 12. R8.7 ฝ่ายแดงจะเดิน 13. E7+5, 14. R7+1, 15. C8-1(ดี) ฝ่ายดำเสียกือ) 14. P7+1, 15. E5+3, 16. C8.7, 17. H3+4(ดี), 18. C6+3, 19. P7+1, 20. C6+3, 21. C7.4, 22. C7.3, 23. R8.7, 24. E7+5, 25. E3-5 ถือว่าฝ่ายดำพอจะรับได้ครับ

ที่กล่าวมานั้นพิสูจน์ได้ว่าวิธีการเดินสามวิธีแรกของฝ่ายดำ ไม่ถูกต้อง ทำให้ฝ่ายแดงประสบความสำเร็จจากการที่เดินผิดหลัก แต่ในวิธีที่ (4) ฝ่ายดำมองออกถึงแผนของฝ่ายแดง จึงผลักจุกดำขึ้นไปในการรุกสวนกลับ สุดท้ายฝ่ายแดงก็เป็นผู้ที่ต้องเจ็บปวด

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 11/04/2005, 22:22:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

เกมที่ 2 การตอบรับของดำแบบที่1: หมากตาที่26 ตอบที่ C2-11. C2-1

การที่ฝ่ายดำถอยเผ่านั้นเป็นการเล่นที่ตั้งรับมากเกินไป เพราะว่ามันทำให้ฝ่ายแดงมีโอกาสดีที่จะโจมตี

2. E7+9

3. R3+1

4. C9.7(ดี)

เป็นวิธีเดินที่ชัดแจ้ง ง่าย และมีพลังของฝ่ายแดง โดยเดินเผ่าไปตามแนวนอน เพื่อให้ได้เป็นฝ่ายทำเกมภายหลังการกินแลกหมาก

5. H7+5

6. C5+4

7. P3+1

เป็นหมากที่ไม่ดี ฝ่ายดำมองข้ามไปว่าฝ่ายแดงก็มีหมากเด็ดอยู่ในมือ ขณะนี้ฝ่ายดำไม่มีทางเลือกอื่นหรอกครับ นอกจาก 7. C2.4 ถึงแม้ว่าจะทำให้ฝ่ายดำตกเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่

8. C7+3

9. R3+2

10. R4+2(ดี)

ฝ่ายแดงสามารถแยกะเผ่าดำทั้งสองตัวออกจากกันได้สำเร็จและทำให้ได้เปรียบตัวหมา

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 14/04/2005, 01:04:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

เกมที่ 2 การตอบรับของดำแบบที่ 3: หมากตาที่26 ตอบที่ H7+51. H7+5

เป็นการรุกสวนกลับที่ดีที่สุดแล้วของฝ่ายดำโดยดันเบ้ตัวซ้ายมือไปกินเบ้แดง

2. R8+7

3. C7+1(ดี)

เป็นหมากที่ดีของฝ่ายดำซึ่งรับใช้ถึงจดประสงค์สองข้อ ในทางหนึ่งมันบรรเทาการคุกคามที่จะทำให้ต้องเสียเบ้ไป อีกทางหนึ่งมันหยุดกือฝ่ายแดงมิให้มากินเผ่าได้ ฝ่ายดำเสริมแนวรับได้สำเร็จ หากเขาเปลี่ยนไปเล่น 3. R3.6 ฝ่ายแดงจะเดิน 4. R4.3 5.C7+1 6. R8-1 ฝ่ายดำหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่จะต้องสูญเสียตัวหมากไปไม่พ้นครับ

4. R8-1

5. P1+1

6. C9.8

7. H5+3

ขณะนี้ ฝ่ายดำมีรูปเกมที่น่าจะพึงพอใจได้

สรุป : อาจจะถือว่าการเดินตาที่ 11 ของฝ่ายแดงนั้นเป็นแบบฉบับการเดินที่ผิดพลาดก็ได้ครับ ฝ่ายแดงดันเบ้มากินจุกดำในลู่กลาง ในรูปแบบการรบที่มาปะติดปะต่อกันจนเป็นดังในรูปนั้น ฝ่ายดำอาจจะต้องเจ็บปวดกับการสูญเสียหากว่าเดินตอบโต้ไปไม่ถูกวิธี ในสองวิธีแรก ฝ่ายดำทำให้เกมของตัวเองเล่นยากเพราะเดินอย่างไม่เหมาะสม ในขณะที่ในรูปแบบที่ (3) เขามองเห็นถึงแผนการของฝ่ายแดง ฝ่ายดำจึงรักษาเกมเอาไว้ได้อย่างน่าพึงพอใจ

วิธีที่ (3) นั้นดีที่สุดในบรรดาวิธีเดินทั้งหมด การเดินตาที่ 14 ของฝ่ายดำนั้นถือว่าเป็นวิธีที่ฉลาดซึ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ การเดินเผ่าไปนั้นช่วยปกป้องเบ้ในลู่กลาง เป็นการ"ใช้กระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว"

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...    [ 14/04/2005, 01:07:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

เกมที่ 3 การตอบรับของแดงแบบที่ 1: หมากตาที่17 ตอบที่P3+11. P3+1

การที่ฝ่ายแดงเดินจุกในลู่ 3 ขึ้นมาแลกหมากนั้นสบโอกาสของฝ่ายดำ นี่เป็นความผิดพลาดที่ผู้เล่นหมากรุกจีนหน้าใหม่มักจะทำกัน

2. C2-1

ฝ่ายดำถอยเผ่ามาหนึ่งก้าวถือเป็นหมากที่ฉลาด เป็นการโจมตีฝ่ายแดงอย่างคาดไม่ถึงและทำให้ฝ่ายแดงมีปัญหา ถ้าฝ่ายดำเดิน 2. P7+1 โดยไม่ระมัดระวัง ฝ่ายแดงจะได้เป็นฝ่ายทำเกมโดยเดิน 3. P7+1

3. P3+1

เป็นการเดินวิธีเดียวของฝ่ายแดง ถ้าฝ่ายแดงเดินเบ้ ฝ่ายดำจะใช้เผ่ากินจุกแดง ดูคล้ายกับว่าใช้กระสุนนัดเดียวยิงนกสองตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบที่รุนแรงในการโจมตี

4. C2.4

5. P3.2

6. C4-2

เป็นหมากที่ชัดเจนและง่าย ฝ่ายดำถอยเผ่ามากินกือแดง นี่พิสูจน์ว่าฝ่ายดำมีแผนทั้งหมดอยู่ในใจไว้แล้ว ถ้าเขาเปลี่ยนไปเดิน 6. H7+8 [ในหนังสืออาจจะพิมพ์ผิดครับ] ฝ่ายแดงจะเดิน 7. H3+4 ฝ่ายแดงยังคงได้ทำเกม

7. P2+1

8. C4.7

9. P2+1

10. C7+6

11. A4+5

12. R1.2

13. C8.6

14. R2+4

ฝ่ายดำยังได้เปรียบมาก

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 14/04/2005, 01:09:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

เกมที่ 4 ทั้งสองฝ่ายต่างก็ระมัดระวังตัว1. C2.5

2. H8+7

3. H2+3

4. R9.8

5. R1.2

6. H2+3

7. P7+1

8. P7+1

9. R2+6

10. H7+6

ในรูปนั้นเป็นรูปหมากปกติของ "เผ่าลู่กลาง กับ กือที่ข้ามแม่น้ำ สู้กับ เบ้แนวตั้ง กับ เบ้ตัวซ้ายมือที่ริมแม่น้ำ" (central Cannon, cross river Chariot vs. screen Horse, left Horse at the riverbank) ในการเผชิญหน้ากับ 8. P7+1 ซึ่งเป็นการคุกคามของฝ่ายดำ หากฝ่ายแดงเกิดเกรงการโจมตีของฝ่ายดำขึ้นมาแล้วเล่นหมากที่เป็นการตั้งรับและป้องกันตัว นั่นจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ของฝ่ายดำ

โดย :  ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 14/04/2005, 21:36:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

เกมที่ 4 การตอบรับของแดงแบบที่ 2: หมากตาที่11 ตอบที่H8+71. H8+7

เพื่อรักษาการเป็นฝ่ายทำเกมไว้ ฝ่ายแดงควรจะเดินหมากอย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่ยังคงจับตาดูการแปรรูปหมากของฝ่ายตรงข้าม

2. P7+1

นี่เป็นการเดินหมากที่ผิดพลาดเพราฝ่ายดำเดินจุกขึ้นมาเร็วเกินไป วิธีเดินที่ถูกของฝ่ายดำคือ 2. E3+5 เพื่อเสริมความแข็งแรง

3. R2.4

โดยการที่ฝ่ายแดงเดินกือมาจับกินเบ้ดำ ทำให้เขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยง่าย ถ้าเขาเปลี่ยนไปเล่น 3. R2-1 ดำอาจจะเดิน 4. H6-7 ซึ่งนำไปสู่การต่อสู้ที่อาศัยชั้นเชิง หลังจากนั้นถ้าฝ่ายแดงเดิน 5. R2-2 ดำจะเดิน 6. C2+4 หรือถ้าฝ่ายแดงเดิน 5. R2.3 ฝ่ายดำจะเดิน 6. C8-1 ยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายแดงจะได้เปรียบ

ในสถานการณ์ดังในรูป ฝ่ายดำเลือกเดินได้สามวิธีคือ H6+7, H6+8 หรือ P7+1 ผลของการเดินต่อๆไปจะเป็นท่อนแยกดังนี้

โดย : ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 14/04/2005, 23:51:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

เกมที่ 4 การตอบรับของแดงแบบที่ 2.2: หมากตาที่4 ตอบที่H6+81. H6+8

2. P3+1(ดี)

การที่ฝ่ายแดงยอมเสียเบ้เป็นวิธีที่ดีและอีกฝ่ายคาดไม่ถึง ถ้าเขาเปลี่ยนไปเดิน 2. H3-5 ฝ่ายดำจะเล่น 3. P7+1 และมีรูปเกมที่ดี

3. H8+7

ถ้าเขาเดิน 8. C8.7 ฝ่ายแดงจะเดิน 9. H3-5 โดยการที่ฝ่ายแดงถอยหมากแต่ถือว่าเป็นการทำเกมนี้ทำให้เขามีรูปเกมที่เหนือกว่า

4. C5+4

5. H3+5

ฝ่ายแดงโจมตีที่จุดยุทธศาสตร์ของฝ่ายดำโดยใช้เผ่ากินจุกดำในลู่กลาง พิสูจน์ว่าฝ่ายแดงประสบความสำเร็จจากการใช้ชั้นเชิง "ยอมเสียหมากก่อนที่จะได้กลับคืน" ในสภาพนั้นฝ่ายดำไม่มีทางเลือกนอกเสียจากยอมแลกเผ่า มิฉะนั้นฝ่ายแดงจะเหนือกว่าเพราะว่ามีเผ่าที่ผ่านแนวรับของฝ่ายดำไปหนึ่งตัว

6. R4.5

7. C2.5

8. C8.3

9. C8+7

10. A6+5

ฝ่ายแดงเดินสือเพื่อเสริมความแข็งแรงและไม่เปิดโอกาสแก่ฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายแดงเหนือกว่าทั้งจำนวนจุกและตัวหมากใหญ่ ถ้าเขาสามารถเดินได้ทั้งรุกและรับและรับมือกับการโจมตีก่อนเวลาอันควรของฝ่ายตรงข้ามได้ สถานการณ์ของฝ่ายแดงจะดีกว่า

โดย :  ...ต้อยต่ำติดดิน...     [ 14/04/2005, 23:53:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

โดย : ท    [ 18/04/2005, 20:20:23 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved