[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เวลาเดินหมากไม่ได้ยินเสียง

รายละเอียด

เรียนถามท่าน เวปมาสเตอร์ หลังจากเปลี่ยนมาใช้ โปรแกรม window XP ลง jre แล้ว
เห็นชื่อผู้เล่นบนกระดานแข่งขันที่เป็นภาษาไทย
จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมผมได้แก้ไขตามที่อ่านพบบนบอร์ดบัดนี้ปัญหาดังกล่าวหมดไป แต่เวลาเข้าไปดูหรือเล่น
กลับไม่ได้ยินเสียงเวลาหมากเดิน จึงอยากเรียนถามท่านเวปมาสเตอร์ว่าควรเข้าไปแก้ไขตรงจุดใด
ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าครับ

โดย : vjzing - [ 14/02/2005, 12:58:04 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved