[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


โปรแกรม

รายละเอียด

โปรแกรมหมากรุกไทยน่าจะบกพร่องครับ
ในบันทึกหมาก2924 กะ jimme
เกมที่ 39 ตอนแรกฝ่ายไล่มี ขุนเรือ 2เบี้ย ฝ่ายหนีมี ขุนกะเรือ
นับศักดิ์กระดาน 64 ตาอยู่ครับ
เดินๆไป ฝ่ายหนีเหลือขุนตัวเดียว ฝ่ายไล่มี เรือ 1 เบี้ย 1
ทำไมยังนับ 64 ตาต่อครับ ทำไมไม่นับ 16 ครับ...

โดย : 2924 - [ 14/02/2005, 03:11:50 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved