‘ฤดูหนาวอยู่ที่นี่’: แชมป์หมากรุก Kasparov เตือนว่าสงครามยูเครนคือการทดสอบสำหรับประชาธิปไตย


เงื่อนไขการเผยแพร่ใหม่

คุณสามารถเผยแพร่บทความนี้ซ้ำทางออนไลน์หรือในการพิมพ์ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ของเรา คุณไม่สามารถแก้ไขหรือย่อข้อความได้ คุณต้องระบุแหล่งที่มาของบทความเป็น The Pulse และคุณต้องรวมชื่อผู้เขียนในการตีพิมพ์ของคุณ

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดส่งอีเมลถึง [email protected]

ใบอนุญาต

การแสดงที่มาใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์การแสดงที่มาของครีเอทีฟคอมมอนส์

‘ฤดูหนาวอยู่ที่นี่’: แชมป์หมากรุก Kasparov เตือนว่าสงครามยูเครนคือการทดสอบสำหรับประชาธิปไตย

Source link