ข้อเสนอที่แนะนำโดยสมัครใจโดย Chess Growthco LLC เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ Play Magnus Group – การแจ้งเตือนการชำระบัญชี


ไม่ใช่เพื่อการเผยแพร่ เผยแพร่ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในหรือภายใน สหรัฐ, แคนาดา, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น หรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การแจกจ่ายหรือเผยแพร่จะผิดกฎหมาย

อ้างอิงประกาศร่วมเรื่อง 24 สิงหาคม 2565 และ 6 กันยายน 2565 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะนำโดยสมัครใจโดย Chess Growthco LLC (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ“) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Chess.com, LLC (“หมากรุกดอทคอม“) เพื่อซื้อหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ เล่น Magnus AS (“เล่น กลุ่มแมกนัส“) ในราคา 13.00 น ต่อหุ้น (“เสนอ“) อ้างอิงถึงประกาศร่วมเรื่อง 3 พฤศจิกายน 2565 ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 90 ของทุนที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงของ เล่นกลุ่ม Magnus.

เงื่อนไขในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นของข้อเสนอ รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ ดูที่ ส่วนที่ 1.6 (iii) ของเอกสารข้อเสนอ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ได้รับการตอบสนองแล้ว

การชำระข้อเสนอคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เกิน 20 ธันวาคม 2565 (“การตั้งถิ่นฐาน“) ประกาศนี้ถือเป็น ‘การแจ้งข้อตกลง’ ตามหัวข้อ 1.13.1 ของเอกสารเสนอซื้อ

การยุติข้อเสนอยังคงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องของเงื่อนไขการปิดข้อเสนอต่อไปนี้ก่อนที่จะมีการยุติข้อเสนอ: (ii) “คำแนะนำของคณะกรรมการ”, (iv) “การดำเนินธุรกิจตามปกติ”, (v) “ไม่มีการละเมิดที่สำคัญ ของข้อตกลงการทำธุรกรรม”, (vi) “ไม่มีการแทรกแซงของรัฐบาล”, (vii) “ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ” และ (viii) “ข้อตกลง MC” ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.6 (เงื่อนไขข้อเสนอ) ของเอกสารข้อเสนอลงวันที่ 6 กันยายน 2565 (“เอกสารข้อเสนอ”)

ในการชำระราคาเสนอซื้อจะจ่ายสำหรับทุกๆ เล่นกลุ่ม Magnus ส่วนแบ่งที่พิจารณาเป็นเงินสดภายใต้ข้อเสนอได้รับการยอมรับโดยชอบด้วยกฎหมายไปยังบัญชีธนาคารซึ่ง ณ เวลาที่ตอบรับได้ลงทะเบียนใน VPS เป็นบัญชีสำหรับจ่ายเงินปันผลให้กับผู้นั้น เล่นกลุ่ม Magnus ผู้ถือหุ้นหรือบัญชีธนาคารที่ก.ล.ต เล่นกลุ่ม Magnus ผู้ถือหุ้นในแบบตอบรับ

การชำระบัญชีเงินสดสำหรับ เล่นกลุ่ม Magnus ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีธนาคารที่รู้จักจะถูกร้องขอเพิ่มเติมและ Skandinaviska Enskilda Banken AB (สาธารณะ) ออสโล สาขา (“ส.บ.ท“) จะพยายามติดต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนในบัญชี VPS หรือไม่ได้ระบุรายละเอียดบัญชีในแบบฟอร์มตอบรับ ในกรณีที่ SEB ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้ SEB จะฝากเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อเรียกเก็บภายหลัง หาก SEB ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องได้ก็จะโอนคืนให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หาก เล่นกลุ่ม Magnus ผู้ถือหุ้นถือหุ้นผ่านนายหน้า ธนาคาร ผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทการลงทุน ผู้จัดการการลงทุน ตัวกลางทางการเงิน หรือตัวแทนอื่น ๆ และการชำระเงินสำหรับการชำระบัญชีจะต้องทำในบัญชีของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือตัวกลาง เช่น เล่นกลุ่ม Magnus ผู้ถือหุ้นควรติดต่อนายหน้า ธนาคาร ผู้รับฝากทรัพย์สิน บริษัทการลงทุน ผู้จัดการการลงทุน ตัวกลางทางการเงิน หรือผู้ได้รับการเสนอชื่ออื่น ๆ เพื่อพิจารณาว่าการชำระเงินจะเข้าบัญชีส่วนตัวของพวกเขาเมื่อใดและอย่างไร

สำหรับ เล่นกลุ่ม Magnus หุ้นที่หุ้นพิจารณาภายใต้คำเสนอซื้อได้รับการยอมรับโดยชอบด้วยกฎหมาย การชำระราคาหุ้นที่พิจารณาจะเกิดขึ้นในหรือทันทีหลังจากวันที่ชำระราคา ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 1.13.2 ของเอกสารคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะดำเนินการบังคับซื้อหุ้นทั้งหมดใน เล่นกลุ่ม Magnus ไม่ถือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้หลังจากการยุติข้อเสนอ ราคาต่อ เล่นกลุ่ม Magnus ส่วนแบ่งในการซื้อภาคบังคับคาดว่าจะเท่ากับในข้อเสนอ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ โปรดดูเอกสารข้อเสนอที่จัดทำโดยผู้ทำคำเสนอซื้อที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ ภายใต้ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในบางเขตอำนาจศาล เอกสารข้อเสนอมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SEB (https://sebgroup.com/our-offering/prospectuses-and-downloads/prospectuses)

Skandinaviska Enskilda Banken AB (มหาชน) ออสโล สาขาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรับข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP และ Wikborg Rein Advokatfirma AS กำลังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของ Chess.com ABG Sundal Collier เอเอสเอ และ โฮลิฮาน โลกี้ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ สำนักงานกฎหมาย Thommessen AS เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ เล่นกลุ่ม Magnus. ฝ่ายสื่อสารองค์กร AS ทำหน้าที่สื่อสารและที่ปรึกษา IR ให้กับ เล่นกลุ่ม Magnus.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อันเดรียส โธเม่ซีอีโอของ เล่นกลุ่ม Magnus

โทรศัพท์: +47 975 11 688

อีเมล: andreas@playmagnus.com

เกี่ยวกับ เล่นกลุ่ม Magnus:

เล่น กลุ่มแมกนัส มุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์หมากรุกชั้นนำสำหรับผู้เล่นหมากรุกและนักเรียนหลายล้านคน บริษัทให้บริการอีเลิร์นนิงและความบันเทิงผ่านแบรนด์ต่างๆ: chess24, Chessable, iChess, New In Chess, Everyman Chess, สถาบันแม็กนัสAimchess การเล่น แม็กนัส แอพ สวีทและแชมป์เปี้ยน ทัวร์หมากรุก. พันธกิจของกลุ่มคือการพัฒนาหมากรุกเพื่อทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ชาญฉลาดขึ้นโดยการสนับสนุนให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเล่น ดู ศึกษา และหาเลี้ยงชีพจากหมากรุก

เกี่ยวกับ Chess.com:

Chess.com เป็นผู้ให้บริการเกมหมากรุกชั้นนำและบริการเกี่ยวกับหมากรุกอื่นๆ ที่นำเสนอฟอรัมและโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีชีวิตชีวา ฟีดข่าว สถาบันสอนหมากรุก แพลตฟอร์มฝึกสอน กลยุทธ์และปริศนา ทัวร์นาเมนต์สด เว็บไซต์แยกต่างหากสำหรับเด็ก (http ://chesskid.com) และ ChessTV

* * *

ข้อมูลสำคัญ

ข้อเสนอและการเผยแพร่ประกาศนี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนออาจถูกจำกัดโดยกฎหมายในบางเขตอำนาจศาล เอกสารข้อเสนอและแบบฟอร์มตอบรับที่เกี่ยวข้องและเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอไม่ได้ถูกและต้องไม่ถูกส่งทางไปรษณีย์ สื่อสาร หรือแจกจ่ายในหรือไปยังเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, ฮ่องกง หรือ ญี่ปุ่น. ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ยอมรับหรือรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ในกรณีที่มีการละเมิดโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดดังกล่าว

บุคคล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ถือหุ้น ตัวแทนนายหน้า ธนาคาร หรือคนกลางอื่น ๆ ที่ถือครอง เล่นกลุ่ม Magnus หุ้นในนามของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ) ที่ครอบครองประกาศนี้หรือข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าวจะต้องแจ้งตนเองเกี่ยวกับและปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว

การประกาศนี้ไม่ใช่เอกสารคำเสนอซื้อ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นการเสนอหรือการเชิญชวนให้เสนอซื้อหุ้นของ เล่นกลุ่ม Magnus. นักลงทุนอาจยอมรับข้อเสนอตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอเท่านั้น ข้อเสนอจะไม่ถูกจัดทำโดยตรงหรือโดยอ้อมในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ทั้งข้อเสนอหรือการเข้าร่วมนั้นถูกห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หรือในกรณีที่เอกสารคำเสนอซื้อหรือการลงทะเบียนหรือข้อกำหนดอื่น ๆ จะมีผลใช้บังคับนอกเหนือจากที่ดำเนินการใน นอร์เวย์.

แจ้งให้ทราบถึง เรา ผู้ถือหุ้น

เรา ผู้ถือหุ้น (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ควรทราบว่า เล่นกลุ่ม Magnus หุ้นไม่อยู่ในรายชื่อ ก เรา ตลาดหลักทรัพย์และที่ เล่นกลุ่ม Magnus ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรายงานตามระยะเวลาของ เรา พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“เรา Exchange Act”) และไม่จำเป็นต้องและไม่ยื่นรายงานใดๆ กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“ก.ล.ต.”) ต่อไป ทำคำเสนอซื้อต่อผู้ถือหุ้นของ เล่นกลุ่ม Magnus อาศัยอยู่ใน สหรัฐ (“เรา ผู้ถือหุ้น”) ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับที่ทำกับผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดของ เล่นกลุ่ม Magnus ที่ทำข้อเสนอ เอกสารข้อมูลใด ๆ รวมถึงเอกสารคำเสนอซื้อจะถูกเผยแพร่ไปยัง เรา ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานที่เทียบเคียงได้กับวิธีการที่เอกสารดังกล่าวมอบให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ Play Magnus Group ที่มีการยื่นข้อเสนอ ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อและไม่ใช่ใครอื่น

ข้อเสนอกำลังทำขึ้นเพื่อ เรา ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 14(e) และข้อบังคับ 14E ภายใต้ เรา Exchange Act เป็นคำเสนอซื้อ “Tier II” และอื่นๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมายนอร์เวย์ ดังนั้น ข้อเสนออยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลและข้อกำหนดด้านขั้นตอนอื่นๆ รวมถึงเกี่ยวกับตารางเวลาของข้อเสนอ ขั้นตอนการชำระบัญชี และระยะเวลาของการชำระเงิน ซึ่งแตกต่างจากข้อกำหนดที่จะบังคับใช้ภายใต้ เรา ขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อในประเทศและกฎหมาย

ตามการยกเว้นจากกฎ 14e-5 ภายใต้ เรา Exchange Act ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทในเครือหรือนายหน้า (ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบริษัทในเครือ ตามที่เกี่ยวข้อง) อาจซื้อหรือจัดเตรียมการซื้อโดยตรงหรือโดยอ้อมนอกเหนือจากที่เป็นไปตามข้อเสนอ เล่นกลุ่ม Magnus หุ้นหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่แปลงเป็น แลกเปลี่ยน หรือใช้สิทธิได้ เล่นกลุ่ม Magnus หุ้นนอก สหรัฐ ในช่วงระยะเวลาที่ข้อเสนอยังคงเปิดให้ยอมรับได้ ตราบใดที่การได้มาหรือการจัดการเหล่านั้นสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติของนอร์เวย์ที่บังคับใช้และบทบัญญัติของการยกเว้นดังกล่าว ในขอบเขตที่ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือการจัดเตรียมที่จะซื้อดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะ นอร์เวย์ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยเป็นภาษาอังกฤษโดยการแถลงข่าวหรือวิธีการอื่นที่คำนวณตามสมควรเพื่อแจ้งให้ทราบ เรา ผู้ถือหุ้นของข้อมูลดังกล่าว

ทั้ง วินาที หรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ใน สหรัฐ ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติคำเสนอซื้อหรือตรวจทานเพื่อความเป็นธรรม และเนื้อหาของเอกสารคำเสนอซื้อหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอซื้อได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นธรรมโดย วินาที หรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ใน สหรัฐ. การเป็นตัวแทนใด ๆ ที่ตรงกันข้ามถือเป็นความผิดทางอาญาใน สหรัฐ.

ระเบียบการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นประกาศที่ออกตามข้อผูกพันด้านข้อมูลทางกฎหมาย และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลตาม Market Abuse Regulation (MAR) Article 17 no. 1 และมาตรา 5-12 ของกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์ของนอร์เวย์ และถูกส่งมาเพื่อเผยแพร่โดย อาร์คุส เฟรดริกส์สันประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ เล่นกลุ่ม Magnus.

ไฟล์แนบ

  • ดาวน์โหลดประกาศเป็น PDF.pdf

© NTB นอร์เวย์ แหล่งที่มา การประกาศข้อบังคับภาษาอังกฤษของ NTBSource link