การแข่งขันหมากรุก Scholastic กำหนดไว้สำหรับวันเสาร์ | ข่าว


การแข่งขันหมากรุกวิชาการของโรงเรียนมัธยม McCracken County ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 12 พฤศจิกายนจะจัดขึ้นที่โรงเรียนในวันเสาร์

การแข่งขันเปิดสำหรับนักเรียนในชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 12 ผู้เข้าร่วมต้องเป็นสมาชิกของสหพันธ์หมากรุกแห่งสหรัฐอเมริกาSource link