การแข่งขันหมากรุกเยาวชนในห้องสมุดดึงสมองของ Wharton County | ไลฟ์สไตล์


นักเรียน Wharton High School และ Junior High School ระดมสมองในคืนวันจันทร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกที่ห้องสมุด Main Branch ใน Wharton

บรรณารักษ์อ้างอิง Yvonne Lijffijt-Ploum ให้การต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุนการแข่งขัน โดยจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับหมากรุกและชุดหมากรุกตามกฎระเบียบของ UIL ห้องสมุดบริจาคหนังสือ และตัวแทนของ BACODA Hilda Quintana บริจาคชุดหมากรุกSource link

About Author